Ieskaties

3 komentāri par “Salīdzināt ir grēks

 1. Esiet pilnīgi, kā jūsu Tēvs Debesīs ir pilnīgs! Manuprāt Dievs pats aicina uz vislielāko salīdzināšanu un tiekšanos pēc vislielākās pilnības. Protams, ja mēs salīdzinām sevi ar citiem cilvēkiem, tad mēs par savu mērauklu uzliekam kaut ko, kas ir nepilnīgs – radību!
  Tāpēc, salīdzināt ir labi, ja mērs, pēc kā mēs tiecamies pats ir labs!

 2. vai tik te kāds nemuld pa deviņi mēmi… (vai tik aklais netaisās akliem par ceļa rādītāju???):
  …Dievs pats aicina uz vislielāko salīdzināšanu un tiekšanos pēc vislielākās pilnības…
  šie vārdi mats matā izklausās kā rautin izrauti no jūsmotāju mutes. Šādu “tiekšanos kļūt svētākam” es uzskatu par vislielāko stulbību – , jo rezultāts tam ir liekulīga pašapmierinātība (par to ka izdevies tādam kļūt) vai izmisums (par to ka nav izdevies tādam kļūt). Tā ir tukša vēja ķeršana, jo cilvēkam ir neiespējams tapt svētam/svētākam/utt.ākajam.
  – – –
  kad runa iet par salīdzināšanu (salīdzināšanos) tad nekādā gadījumā tas nav jāsaprot kā cilvēku, bet kā Dieva darbs (izvērtēšana/salīdzināšana/tiesāšana/).
  Cilvēka darbība pie žēlastības saņemšanas ir pasīva.
  2.Kor. 5:15-
  …tā kā viens ir miris par visiem, tātad visi ir miruši. Un Viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet Tam, kas par viņiem miris un uzmodināts.
  16 Tad no šī brīža mēs neviena nepazīstam pēc miesas; un, ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam.
  17 Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.
  18 Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar Sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu.
  19 Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu.
  20 Tā mēs nākam, Kristus sūtīti, un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus Vārdā: ļaujieties salīdzināties ar Dievu!
  21 To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.

 3. Personīgi man šķiet, ka Muldera pēdējo gadu teoloģiskā izaugsme, liek viņam pretendēt uz LELB garīdznieka statusu, bez studijām Lutera Akadēmijā…

Atbildēt