305. Kā kristība var atbrīvot no sātana?


Rakstus saprot tikai vientiesis

Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. [Ps.19:8]

Bībele jeb Svētie Raksti, nav tāda grāmata, kura nākusi no cilvēku gudrības un prāta. Juristu un dzejnieku meistardarbi ir prāta radīti un tādēļ ir cilvēka prātam saprotami.

Turpretī Mozus un praviešu mācība nenāk no prāta, nedz no cilvēku gudrības. Tādēļ ikviens, kas uzdrīkstas mēģināt ar prātu aptvert Mozus un praviešu vārdus, izvērtēt un izspriest, kā Svētie Raksti saskan ar cilvēka prātu, noteikti pieredzēs neveiksmi.

Tas tādēļ, ka Mozus un pravieši ir tādi skolotāji, kuri gudros un zinīgos atstāj negodā un aptumšo prāta acis, kad vajadzīga ticība un citāda izpratne. Kam nav ticības, tas šajā mācībā atrod piedauzību un sāk pret to cīnīties.

Tādēļ citādi arī nevar būt: lai saprastu un aptvertu Rakstus, ir jākļūst vientiesīgam. Kurš grib būt gudrs un visu apsvērt ar prātu, tas nolemts neveiksmei; tāds ir un paliek tikai nesekmīgs skolnieks.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.