48. Kāpēc Dieva Vārda nicināšana ir smags grēks?


Perversie kristiešu pavedēji

Tad nu jūs mīļie, to jau zinādami, sargaities, ka, maldu līdzi aizrauti, nezaudējat savu stipro pamatu. Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā! Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai! Āmen. [2.Pēt.3:17-18]

perversie viltus macītāji

Tā kā jūs zināt, viņš saka, kas ir sacīts iepriekš, un redzat, ka ir jānāk daudziem viltus skolotājiem, kas pavedinās pasauli, un šādiem zobgaļiem, kas apgānīs Rakstus un tos saprastīs, tad esiet modri un uzcītīgi sargieties no viņiem, lai jūs neatkrītat no ticības dēļ maldu mācībām, un augat tā, lai no dienas uz dienu kļūstat stiprāki, caur pastāvīgu vingrināšanos un Dieva vārda sludināšanu.

Redziet, cik lielas rūpes apustulim ir par tiem, kas ir kļuvuši ticīgi, kas arī ir rosinājis viņu rakstīt šīs divas vēstules, kurās bagātīgi ir ietverts viss, kas ir jāzina kristietim, un par lietām, kas nāks.

Dievs, dod savu žēlastību, lai arī mēs to satvertu un paturētu, Āmen.

Reiz Kristus nāks, un visi Viņu redzēs,
Tad apklusīs, kas Viņu nievāja.
Ne nāve vairs, bet jauna zeme, debess
Būs alga tiem, kas Viņu meklēja.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.