108. Kas ir nepatiesa liecība?


Pāvests netradicionāli izteicies par Luteru

Luterāņu pasauli esot pārņēmis neierasts satraukums, jo Romas pāvests netradicionāli izteicies par Mārtiņu Luteru.

Pāvests netradicionāli izteicies par Luteru


Vispasaules katoļu baznīcas galvas paustais viedoklis, ka augustīniešu ordeņa mūks Mārtiņš Luters savulaik esot bijis evaņģēlija liecinieks, radījis luterāņu vidū pretrunīgus viedokļus.

Uz ekumenismu tendētie luterisko baznīcu pārstāvji jūsmo par it kā pāvesta sperto pretimnākšanas soli kristietības sašķeltības mazināšanai. Savukārt ticības apliecībām uzticīgie luterāņi pauž neizpratni par šādu netradicionālu tekstu.

Tiek norāīts, ka īsti nav skaidra pāvesta Franciska I izteikumā lietotā vārda “evaņģēlijs” nozīme, kā arī neizpratni rada vēl joprojām pastāvošie lāsti pašam Luteram un patiesajai kristīgai mācībai.

Tradicionāli Romas baznīcas galva reformācijas tēvu uzskata par ķeceri un Evaņģēliju par grēcinieku attaisnošanu ticībā vienīgi no Dieva žēlastības – par maldiem.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.