5. Kas ir Bībeles sarakstītāji?


Kurš valdīs pār tevi?

Viņi ieceļ ķēniņus, bet bez Manis, viņi izrauga vadoņus, bet Es to nedrīkstu zināt. No sava sudraba un zelta viņi darina elka tēlus vienīgi tāpēc, lai tie drīz atkal tiktu iznīcināti. [Hoz.8:4]

Kurš valdīs pār tevi?


Tauta brēc uz Dievu pēc laba valdnieka. Tauta aizliedz savu īsto ķēniņu un saka dod mums labāku valdnieku (kas apmierinās visas mūsu prasības un vēlmes). Dievs brīdina, ka cilvēks, kas savā būtībā ir tik samaitāts, ka nespēj atšķirt savu labo roku no kreisās, nāks tikai par apgrūtinājumu pašiem jaunizceptā ķēniņa pavalstniekiem.

Bet tauta brēc vēl skaļāk: “Dod mums ķēniņu, tas lai mūs vada visā patiesībā!” Cilvēki aizliedz patiesību, un prasa dot viņiem jaunu (labāku) taisnības nesēju. Dievs brīdina, ka no pašu vidus ieceltais tautu dēls, nākot ķēniņa godā, būs godināms līdzīgi dievam.

Tauta labprāt grib tādu ķēniņu, kas būtu gana dievbijīgs (ka varētu droši zināt, mūsu ķēniņa vadībā Dievam uz mums ir labs prāts), gana varens (ka spētu iznīcināt mūsu pretiniekus) un gan labs (ka izdabātu visām mūsu kaprīzēm, vai vismaz nedarītu mums pāri).

“Kristus ir mans Kungs”, ir viens no nodeldētākajiem kristiešu saukļiem. “Mēs esam ķēnišķīgu priesteru cilts” [kas vārdu “ķēniņš” izprot laicīga kakla kunga nozīmē] …bez ķēniņiem un priesteriem nepieciešamajām īpašībām. Priesteris ir viens – Dievs un cilvēks Kristus Jēzus.

Es nezinu neviena tāda cilvēka, kas varētu izpildīt pūļa (katra indivīda) uzstādītās prasības. Mēģinājums izdabāt cilvēku prasībām prasītu no tāda ķēniņa visu (līdz pat savai nāvei). Godīgi pildīts ķēniņa amats paņemtu maksimālu atdevi, visas 24 stundas diennaktī, visu tavu mantu, spēkus līdz beidzamajam elpas vilcienam, bet paliktu vēl vesels pūlis neapmierinātu neapmierināmo.

Ja tu savā amatā sēžot, baidies, ka tie, kas tevi iecēluši tūdaļ atkal var izsvilpt laukā, tad tu nevari droši pildīt amata pienākumus. Ja man vairāk patīk izmantot tās pilnvaras, ko amats dod, nevis pildīt uzdevumu, tad es tikai imitēšu aktīvu darbību savā postenī. Ja Dieva iecelts cilvēks ķēniņa amatā nezin, kam vairāk klausīt [vai Dievam (kas viņam devis visu nepieciešamo uzticētā īstenošanai) vai cilvēkiem (caur kuriem un kuru dēļ viņš amatā iecelts), tad] …tad cilvēks – ķēniņš ir sprukās.

Cilvēku ieceltie ķēniņi tiek uzturēti ar zeltu un sudrabu. Cilvēkam, kas nolikts elka lomā ir jākalpo šim amatam ar bailēm un drebēšanu, ka viņš netiek gāzts un viņa vietā nenāk cits. Cilvēks, kas tic, ka ir īstā laikā, īstā vietā, īstā ķēniņa amatā iecelts, tam atliek paļauties vienīgi uz Dieva žēlastību.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.