Ieskaties

8 komentāri par “Kāpēc vajag kibernētiku?

 1. Vispār ir amizanta KLB slēgtajā koncilā lietotā valoda – “līdz ar to ir izstājušies no KLB un tās altāra sadraudzības”,-

  tātad nevis tas, ka ar šiem kungiem vēl pirms visiem paziņojumiem jau iepriekš “pārtraukta sadraudzība” no KLB zeļļu puses,

  tātad , nevis tas, ka jau iepriekš nav ņemts vērā sakarā ar dažu zeļļu – B&P KLB de facto anulēto un līdz ar to KLB spēkā neesošo ( līdz ar to apliecinot arī tās KLB neesamību, kurai šie kungi reiz piederēja ) pagaidu Satversmi draudžu aicinājums uz ārkārtas koncilu ( tā rezultātā arī tapa šis paziņojums )

  un ar to apliecināts, ka nav iespējams atrast tādu vienību KLB, kas būtu definējama citādi kā šo trīs burtu kombinācija.

  Līdz ar to, kā var izstāties no trīs burtu fikcijas?

  Un ja raugāmies objektīvi, vienīgais definējamais (jo ir zināms, kas ar to ir domāts, aprakstīts tās Satversmē ) KLB ir Konfesionāli Luteriskā Biedrība.

 2. Pārlasot Plūmes teksta nobeigumu, rodas iespaids, ka minētais teoloģijas tekstu autors ir pamainījis konfesiju – uz harizamātiķiem,
  no viena maza grieķu vārda mēģinādams izspiest maksimumu,
  aizmirsdams, ka luteriskā baznīcā neviens nav autoritāte kā savādāk, kā vien Dieva caur draudzi aicināta autoritāte – Dieva vārda kalps(-i).

 3. “Tā ir Svētā Gara dāvana, kura tiek dota caur Evaņģēliju, lai šīs dāvanas nesējs varētu sekmīgi vadīt ( ;-) / baznīcas darbu, cīnīties pret maldu mācībām un veikt pastorālo aprūpi(!?!). Kibernētikas dāvana veido garīgu ($$$) personību, kura dzīvo un darbojas ar atbildību Kristus priekšā, savā darbā kā darbarīkus izmantojot baznīcas likumus. Tomēr viņš pats ir kas vairāk (!!!), nekā tikai baznīcas likumu izpildītājs. Tas nozīmē, ka savā darbā viņš vieglprātīgi neignorē baznīcas likumus, bet tos arī nepielieto bezierunu verdziskā pakļautībā likuma burtam. Šādas personas lēmumi var būt arī tādi, kurus tiešā veidā nenosaka baznīcas likumi, tas ir, garīgu apsvērumu dēļ, bīblisku pastorālu rūpju (!?!) dēļ, viņš var rīkoties arī pretēji mehānistiskai baznīcas likuma izpratnei. Pazemīgi(!?!) veicot savu pienākumu saskaņā ar Dieva Vārdu, ar kibernētikas dāvanu apveltīts baznīcas vadītājs var nokļūt situācijā, kurā viņš nerīkojas pilnīgā saskaņā baznīcas likuma burtu un tādēļ var arī pat zaudēt savu amatu. Tā ir atbildības nasta Dieva priekšā, Kristus Evaņģēlija priekšā, kas ir augstāka par jebkuru cilvēka rakstītu likumu, arī baznīcas satversmi. Šīs dāvanas pielietošana arvien ir saistīta ar aicinājumu, tādēļ tā nekad nevar likt pielietota no opozīcijas pārstāvja puses, kā pamatojums tam, ka viņam ir jānomaina kāds cits baznīcas vadītājs(!?!). Kibernētikas dāvana arvien ir dota baznīcas celsmei, nevis postīšanai(!?!). Vienīgi Dievs zina kad un kā aicināt baznīcas amatos tos, kas ir ar šādu dāvanu apveltīti.”

  Jā, sašķeļot KLB, “$(k)ibernētiķi” nevis izpostīja, bet pazemīgi nodarbojās ar pastorālām rūpēm. ORVELS NOBĀL!!!

 4. Pa to laiku, kamēr visi tik diskutē un tik pārspēj viens otru retorikā, un tik šķelās – pa to laiku viena sieva rāda ar pirkstu uz “Jauno derību”, ko tai piedāvā slimnīcā un saka: “Es esmu luterāne! Kā jūs domājat, vai tas (“J.D.”)man nevar nodarīt kādu kaitējumu? “

 5. Sveiks, Juri,

  Mēs visu nevaram, un pat nedrīkstam, izmainīt un nomenedžēt kaut kādu vēlamo rezultātu, kad – kā gadās dzirdēt kristīgajā radio – “vīri izies ielās ar Bībelēm paceltās rokās…”

  Draudzes uzdevums ir uzturēt šķīstu Evaņģēlija pasludinājumu un saskaņā ar Kristus iedibināto kārtību pārvaldītus sakramentus.

  Tas mums dāvās un uzturēs ticību, kuras gala mērķis ir mūžīgā dzīvība.

  Uz to lai Dievs mums palīdz.

  Ar cieņu,
  gviclo

 6. God. gviclo, Tu varbūt gribēji kaut ko oponēt, bet Tev iznāca apstiprinājums manam teiktajam. Sirsnīgi pateicos!

  Draudzes uzdevums tik tiešām ir uzturēt Evaņģēlija pasludinājumu. Bet mācītāja uzdevums, kad tas nokāpj no kanceles, ir – pārliecināties, vai jel kāds viņu ir sapratis. Ar šo nu kaut kā neiet. Pie tam mācītāji dikti sanervozējas, kad viņiem par to ierunājas.

  Ja draudzē var sastāvēt meitietis, kas neatpazīst “Jauno Derību”, tad tās mācītājs ir jāpadzen ar sūdainu mietu.

 7. Juri,

  Protams, gan mācītājam, gan draudzei ir savi uzdevumi. Tu minēji vienu dīvainu gadījumu, bet es varu minēt atkal citu pozitīvu.

  Galvenais, ko gribēju pateikt, ka ne no mūsu skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības.

  Ar cieņu,
  gviclo

Atbildēt