214. Vai Svētais Gars viens pats veic atgriešanu vai arī cilvēks pats šajā lietā var darboties līdzi?


Kas notiek Kristībā?

Ar savām ciešanām un nāvi mūsu Kungs Jēzus ir veicis visu cilvēku grēku izpirkšanu. Šī grēku izpirkšana ir apsolīta katram cilvēkam un to saņem Kristībā, kas ir šim mērķim iedibināts žēlastības līdzeklis.

Kas notiek Kristībā?

“Sakraments ir ceremonija vai darbība, kurā Dievs mums sniedz to, apsolīts šinī ceremonijā; tā Kristība ir darbība, kuru nevis mēs veltam Dievam, bet kurā Dievs mūs kristī, proti, garīdznieks Dieva vietā. Un Dievs šeit piedāvā un sniedz grēku piedošanu utt., atbilstoši Marka evaņģēlijam 16:16: “Kas tic un top kristīts, tas top svēts.”

Vārdi “grēku atlaišana” šeit ir kopsavilkums visam tam, ko mēs Kristībā saņemam no Dieva. Jaunajā Derībā Kristības dāvanas tiek aprakstītas dažādi. Ir teikts: “Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristū” (Gal.3:27). Tas nozīmē, ka tas, kurš tiek kristīts, noliek savu veco cilvēku kā novalkātu un netīru apģērba gabalu un tā vietā saņem Kristu un taisnumu. Tas var notikt vienīgi Kristus ciešanu, nāves un augšāmcelšanās dēļ: “Jeb vai Jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē? Jo mēs līdz ar Vīnu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus sava Tēva godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē” (Rom.6:3-4).

Mums jāpatur prātā abus Kristības aspektus – vecā cilvēka nāvi jaunā cilvēka dzimšanu. Kristība atjauno, proti, dod jaunu dzīvi. Pat ja šī mācība reizēm tiek aizmirsta un atmesta, kristīgajā baznīcā mums tai ir jāseko. Patiesībā Kristība ir “mazgāšana atdzimšanai” (Tit.3:5), jo “tā nozīmē, ka vecajam Ādamam mūsos ik dienas ar grēku nožēlošanu jātop noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem un ļaunajām kārībām, un atkal ik dienas jāceļas jaunam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā Dieva priekšā dzīvo mūžīgi” (Mazais Katehisms).

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.