197. Ko Kristus ir atpircis un atbrīvojis ar savu rūgto ciešanu un miršanu?


Kartes par Jēzus “misijas ceļojumiem”

Kartēs nav ietvertas visas paralēlās rakstu vietas par katru gadījumu, bet tomēr tās sniedz adekvātu vispārējo iespaidu par Jēzus “misijas ceļojumiem”. Tās gluži labi varētu kalpot par ceļvedi kādai Bībeles studiju grupai vai privātām ekspedīcijām “atpūtas krēslos”.

Kartes par Jēzus "misijas ceļojumiem"I. RUDENS 26.gads. un ZIEMA 26.-27.gads

Ir sācies sabata gads. Cilvēkiem ir laiks nākt un klausīties Jāni Kristītāju. Sākumā viņš kristī Betabarā un vēlāk Ainonā. Jēzus kristības varēja notikt februāra sākumā 27.gadā.

“Jēzus


II. PAVASARIS 27.gads.

Sabata gads turpinās. Jēzus Lieldienās apmeklē Jeruzālemi. Šajā posmā Viņš varēja dzīvot Nātānaēla dzimtajā KĀNAS ciemā (Jņ.2 un 4:46).

“Jēzus

III. ZIEMA 27.-28.gads.

Tikai Jānis mums stāsta par Jēzus kalpošanas sākumu.

“Jēzus

IV. PAVASARIS 28.gads.

Jēzus ierodas Galilejā un paliek dzīvot Kapernaumā. Marka 1-3 un Lūkas 4-6 mums stāsta par pirmajiem notikumiem Galilejas kalpošanā.

“Jēzus

V. VASARA 28.gads.

Jēzus kalpošana turpinās Kapernaumā un ciemos ap Naini.

“Jēzus

VI. RUDENS 28.gads.

Jēzus kalpo Kapernaumas apkaimē un ceļo uz desmit pilsētu apgabalu un uz Gerazu.

“Jēzus

VII. ZIEMA 28.-29.gads.

Jēzus galvenokārt paliek Kapernaumā, ja neskaita īsu ceļojumu uz Nacareti. Viņš sadala pienākumus apustuļiem un dzird par Jāņa Kristītāja nāves sodu.

“Jēzus


VIII. PAVASARIS 29.gads.

Kalpošana Galilejā turpinās, koncentrējoties apvidū ap Galilejas jūru.

“Jēzus

IX. VASARA 29.gads.

Svelmainajā vasaras karstumā Jēzus mācekļus aizved uz Libanonas un Golanas kalnienēm atpūsties.

“Jēzus


X. RUDENS 29.gads.

Galilejas kalpošana tuvojas beigām.

“Jēzus


XI. ZIEMA 29.gads.

Perejas kalpošanas sākuma posmi.

“Jēzus

XII. ZIEMA – PAVASARIS 29.gads.

Pēc Chanukkah svētkiem Jēzus dodas atpakaļ uz Pereju “tai vietā, kur Jānis sākumā bija kristījis, un palika tur”.

“Jēzus

Mateja, Marka un Lūkas “sinoptiskie” evaņģēliji nepieņem, ka Jēzus kalpošana Perejā tika sašķelta vairākos posmos. Kad tomēr Jānis skaidri paziņo, ka Jēzus devās uz Jeruzālemi uz Chanukka svētkiem un pēc tam uz Betabaru, Betāniju un apvidu ap Efraimu, tas ir jāievieto sinoptiķu stāstījumā. Nav iemesla apšaubīt Jāņa sagādātās informācijas uzticamību. Vajadzētu arī atzīmēt, ka Lūkas evaņģēlija 12.-17. nodaļa veido neatkarīgu stāstījumu, kas nemeklē atbalstu pie citiem sinoptiķiem.

XIII. PAVASARIS 30.gads.

Jēzus iet no Efraima “vidū caur Samariju un Galileju”, pa ceļam satiekot 10 spitālīgos; Lk.17:11-19. No turienes Viņš caur Jēriku un Pereju dodas uz Jeruzālemi, joprojām runājot par Savām ciešanām; Lk.17:25 un 18:31-34. Lk.9:52-53 un 17:11 salīdzināšana atbalsta Jāņa konstrukciju.

Jēzus misijas ceļojumu karte

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.