9. Ko nozīmē desmit Dieva baušļi?


Kam vairāk jāklausa?

“Tad rakstu mācītāji un farizeji nāca no Jeruzalemes pie Jēzus un sacīja: “Kāpēc Tavi mācekļi pārkāpj vecaju likumus? Jo tie rokas nemazgā, kad ēd maizi.” Bet Viņš atbildēja un tiem sacīja: “Kāpēc tad jūs arī pārkāpjat Dieva pavēli savu likumu dēļ?”" [Mt.15:1-3]

Kam vairāk jāklausa?


Israēla tautas garīgās autoritātes vadījās ne tikai pēc Vecās Derības bauslības. Blakus tai viņiem bija vesela virkne visādu priekšrakstu. Visumā tās bija senlaiku tradīcijas, kas sākotnēji tika aplūkotas vienīgi kā Vecās Derības bauslības skaidrojums, bet vēlāk praksē nereti kļuva pat svarīgākas par Svētajiem Rakstiem.

Piemēram, pirms katras maltītes bija jāmazgā rokas un jāšķīstās. Šis likums nebija slikts, taču jūdi to mēdza pildīt drīzāk reliģisku, nevis higiēnisku apsvērumu vadīti. Tie uzskatīja, ka likuma pārkāpēji un nepildītāji dara nopietnu grēku. Savukārt pašiem Dieva baušļiem viņi tik lielu uzmanību nepievērsa.

Jēzus apgalvoja, ka šāda attieksme ir daudz nopietnāks grēks nekā tradīciju nepildīšana. Tā, piemēram, viņi bija ignorējuši un atstājuši novārtā ceturto bausli, uzskatīdami, ka lieli ziedojumi un upurdāvanas templim viņus atbrīvo no rūpēm par saviem vecākiem.

Tādējādi ar saviem priekšrakstiem viņi iznīcināja Dieva bausli. Jēzus mācīja un apliecināja, ka ceturtais bauslis ir Dieva dots, savukārt šķīstīšanās priekšraksti un prasība ziedot templim ir tikai cilvēku radīti likumi.

Visos laikos mums ir draudējušas un joprojām draud tās pašas briesmas – nonākt uz maldu ceļa, pildot pašizdomātus priekšrakstus, it kā tie būtu svarīgāki par Dieva baušļiem.

Varbūt daudzi cilvēki brīnās, ka Jēzus tik ļoti nopietni izturējās pret ceturto bausli. Taču tieši tāda ir Viņa nesatricināmā nostāja: šis Dieva bauslis ir svēts, jo pats Kungs tev ir pavēlējis godāt savu tēvu un māti!

Cik nopietni mēs to uztveram šodien? Kas mums ir svarīgāk: piedalīties kristīgo jauniešu pulciņā vai palīdzēt mammai mājas darbos? Var gadīties, ka abas lietas kādreiz nonāk pretrunā. Kā šādā situācijā rīkosimies?

Kas ir svarīgāk: piedalīties jauniešu aktivitātēs vai apmeklēt slimnieku? Šo jautājumu varam pārdomāt Mateja evaņģēlija [Mt.25:34 u. trpm.] gaismā.

Un pat ja mums ir atšķirīgas domas un priekšstati, Dieva vārds arvien ir svarīgāks par visām cilvēku idejām.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.