306. Kā Svētā kristība dāvina mums mūžīgo svētlaimību?


Kas Jēzus drēbes aizskāris?

Un Jēzus tūdaļ, Sevī nomanīdams, ka spēks no Viņa izgājis, apgriezās ļaudīs un sacīja: “Kas Manas drēbes aizskāris?” Un Viņa mācekļi Viņam sacīja:”Tu redzi, ka ļaudis Tev spiežas virsū, un Tu saki: kas Mani aizskāris?” Un Viņš skatījās un gribēja to ieraudzīt, kas to bija darījusi. [Mk.5:30-32]

Kas Jēzus drēbes aizskāris?


Jēzus uzmanība ir pievērsta daudz kam tādam, kas mūsu acīm apslēpts. Mācekļi toreiz redzēja tikai lielo cilvēku pūli, kas spiedās Viņam virsū. Daudzo cilvēku dēļ bija gandrīz neiespējami tikt tiem garām.

Jēzus ievēroja, ka līdz ar kādu pieskārienu spēks no Viņa bija izgājis. Mācekļi nesaprata Jēzus vārdus. Apkārt taču bija tik daudz cilvēku, kas novisām pusēm spiedās virsū, bet Viņš saka: kāds pieskāries! Tomēr Jēzus zināja, ko runāja, jo tikai viena cilvēka pieskāriens bija īpašs, un šim cilvēkam bija noticis kas neparasts.

Šis stāsts mums māca vairākas patiesības.

Mēs, stāsta lasītāji, droši vien esam kādas lauku vai pilsētas draudzes locekļi. Iespējams, mēs esam cītīgi baznīcas apmeklētāji un mums ir tik nopietna interese par kristīgo vēsti, ka esam sākuši šo Grāmatu lasīt. Citiem vārdiem sakot, arī mēs piederam tam cilvēku pūlim, kas pulcējas ap Jēzu.

Bet vai ar tevi ir noticis kas būtisks? Vai tevī ir kas mainījies? Vai esi piedzīvojis Jēzus spēku savā sirdsapziņā un guvis izlīgumu par saviem grēkiem? Vai tu esi ieklausījies Jēzus pestīšanas vēstī un nācis pie Viņa ticībā?

Ikvienam no mums šis jautājums ir izšķirošais.

Taču mums ir jāņem vērā vēl kāda lieta, kas īpaši skar mācītājus un tos cilvēkus, kuriem draudzē uzticēti atbildīgi pienākumi. Mēs varam mācīties no Jēzus, cik ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību katram atsevišķam cilvēkam mūsu vidū un draudzē.

Mūsu acīm ir jābūt vērīgām, lai pamanītu, kad cilvēku dzīvē notiek kas īpašs. Mums nav tikai jārūpējas, lai uz dievkalpojumiem nāktu pēc iespējas vairāk ļaužu. Protams, ir lieliski, ja dievkalpojumi ir labi apmeklēti. Taču svarīgākais ir tas, kas notiek katra atsevišķa cilvēka sirdī.

Pāvils raksta, cik svarīgi ir piedzīvot Jēzus augšāmcelšanās spēku [Fil.3:10], ko Viņš pats bija pieredzējis un vēlējās piedzīvot atkal un atkal no jauna.

Arī mums, tev un man, ir jādzīvo ar šādu vēlmi!

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.