252. Kas Pastarā dienā notiks ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu?


Apburtais loks

Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs. [Jes.43:19]

Apburtais loks

Vai var neticīgais sacīt: “mans Kungs un mans Dievs!”?

Svētīgais evaņģēlijs pasaulīgajam šķiet kā bezjēgas murgi. Un ir kādi bezjēgas, kas neņem vērā, to, kas tieši attiecas uz viņiem. Laicīgais uzskata, ka ir tiesīgs ignorēt realitāti un jebkādus vēsturiskus faktus, kuros viņš teorētiski nekad nav bijis tieši iesaistīts. Grēka cilvēkam liekas, ka viņa taisnība ir augstāka par pārējo. Cilvēks, kura paštaisnība ir noignorējusi patiesību ir tāds, kura dvēsele ir itin, kā iekapsulēta savā ego-čaumalā un par tādu Sv.Rakstu valodā varētu teikt: “Dievs kādam ir nocietinājis sirdi””

Vai cilvēks var izkļūt no “apburtā loka – paš ieciklošanās sevī” čaumalas?

Ja meklējam pēc atbildes Rakstos, tad nonākam pie divām atbildēm. Viena ir “Jā”, otra ir “Nē”. Ja ticam Kristus teiktajam (Jņ.6:29), tad saprotam, ka saviem spēkiem nē, …”Tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat Tam, ko Viņš ir sūtījis.” Ja netici tam, kas stāv rakstīts tad esi kā Toms, kam ir nepieciešams atkārtots apstiprinājums no paša Jēzus. Redzi, es visu daru jaunu, …Dievs to saka vispirms par sevi, Krustā sisto, un pēc tam tas teiktais attiecas uz Viņa izsūtītajiem mācekļiem – apustuļiem un visbeidzot uz to, no kura tu lasītāj un klausītāj esi saņēmis to skaidro evaņģēlija vēsti, ka tavi grēki Kristus dēļ tev netiek pielīdzināti.

Vai Es tev to jau iepriekš nebiju darījis zināmu?

Kristus uzdevumā [tā vietā, lai nosodītu tevi ka neesi klausījis sludinātajam vārdam, ka saviem spēkiem esi centies atbrīvot sevi un citus no grēka lāsta, ka esi dusmojies, ka tavu sludināšanu kāds ir atraidījis, ignorējot tāpat kā jebkuras citas cilvēku pļāpas], es tevi pasludinu par taisnu Dieva priekšā, [pat ja citus mācīdams, sevi neesi redzējis kā līku un greizu, bet kā taisnu] Dievs tevi vairs neapsūdz un nenotiesā par tavu paštaisnību [jo Dievs grib lai arī tie, kam bija jānāk augstākā tiesā, tomēr netaptu pārlieku nomocīti ar pašsaustīšanos].

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.