301. Kādēļ arī mazi bērni ir jākrista?


Dieva lats

“Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder.” [Mt.22:21]

Dieva lats

Jēzus Kristus šādi atbildēja farizeju sūtītiem mācekļiem. Šis notikums aprakstīts Mateja evaņģēlija 22:15-22. Lasot to rodas divi svarīgi jautājumi. Kāpēc viņi brīnījās par šādu Jēzus atbildi? Un kas ir jādod Dievam?

Domājot par pirmo jautājumu, jāsecina, ka jautātāji bija vīlušies. Viņi uzdeva “vai nu vai” jautājumu. Bija tikai divas iespējas – vai nu Jēzus atbalsta Romas impēriju, vai arī izsaka pretvalstisku saukli. Bet viņš norāda uz nodevu naudu un tajā attēloto imperatoru.

Otrkārt izbrīnu radīja piebilde “Dievam, kas Dieva pieder.” Par to Jēzum neviens nejautāja. Runa bija tikai par nodokļu maksāšanu. Šī ir diezgan ikdienišķa pieredze – ikreiz, kad cilvēkam atgādina par Dievu iepretī viņa problematizējošiem jautājumiem, viņš brīnās.

“Kas ir jādod Dievam?” ir otrs svarīgs jautājums.

Uz nodevu naudas bija imperatora attēls, tādēļ tā pieder imperatoram. Nodevu nauda ir jādod imperatoram. Uz lata ir Latvijas Republikas ģerbonis, tāpēc tas pieder Latvijas Republikai. Bet uz kā ir Dieva attēls?

Tad Dievs sacīja: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības.” [1.Moz.1:26] Lūk, cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Cilvēks pieder Dievam un ir Dievam jāatdod. Cilvēks ir Dieva lats.

To Jēzus atgādina farizejiem un arī mums. Mēs esam nomaldījušies un atkrituši no sava Radītāja. Visu esam sākuši saukt par savu aizmirstot pateikties visa Devējam. Tieši par to mēs domāja reti. Vairāk cilvēki ir nodarbināti ar Jēzus pieķeršanu kādā vārdā, nevis mūžīgas dzīvības meklējumos. Mūs ir jāatdod Dievam. Mūs ir jāatgūst Dievam. Bet to mēs paši nespējam.

To ir paveicis Mūsu Glābējs pie Krusta Golgātas kalnā. Viņš izlēja savas asinis par mūsu un mūsu senču noziegumiem, un atguva mūs Dievam. Jēzus vārdā un asinīs mēs esam salīdzināti ar Dievu. Viņš ir iesācis mūsu sirdīs labu darbu, tādu darbu, kas dod mūžīgu dzīvību un sadraudzību ar Radītāju. Kā apustulis Pāvils apliecina: “būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.” [Fil.1:6]

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.