79. Kā mēs palīdzam savam tuvākajam?


Baznīca ir šķirta no valsts

Luters skaidri apliecināja Bībeles mācību par divām valstībām: Dievam ir divas valstības – garīgā un pasaulīgā. Garīgajā valda kristieši Baznīcā ar Dieva vārdu, bet pasaulīgā ir sabiedrība ar valdību un likumiem.

Baznīca ir šķirta no valsts

Luters uzvēra nepieciešamību nošķirt šīs divas valstības vienu no otras. Kristīgās draudzes un tās pastāvēšanas jautājumos Luters vērsās pie firstiem, nevis kā pie laicīgās valdības pārstāvjiem, bet kā pie labiem draudzes locekļiem (praecipuae membrae ecclesiae).

Baznīcas un valsts šķirtība ir pamatota Kristus vārdos: “Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder.” [Mt.22:21]

Gan baznīcas, gan valsts interesēs ir palikt atšķirtām vienai no otras.

Cilvēki vēsturisku iemelsu dēļ valstīs ar valsts baznīcu [piemēram, Rietumeiropā] par šo jautājumu spriež sentimentāli. Tomēr pāri visam ir jāņem vērā Bībeles mācība, kā arī fakts, ka valsts vara pievienoja sev baznīcu pretēji reformācijas principiem un reformācijai. Tagad nebūtu slikti noskaidrot šo jautājumu, iedziļinoties Bībelē, īpaši Jaunajā Derībā.

Neskatoties uz to, kādu mērķu (labu vai ļaunu) vadīti kādi politiķi vai politiskās partijas cīnās par valsts un baznīcās nošķiršanu, šīs ieceres realizācija ne mazākā mērā nekaitēs patiesai Dieva Baznīcai, bet gan laika gaitā kļūs par Evaņģēlija uzvaru. Šī brīža valsts un baznīcas saistība daudziem traucē saskatīt patieso garīgo stāvokli, kāds valda Vakareiropā. Rezultātā šīs atziņas trūkums kavē pareizu un efektīvu lēmumu pieņemšanu dvēseļu pestīšanai un apmācībai kristīgajā ticībā. Bieži pati problēma nemaz netiek apjēgta.

Tiem, kas baidās, ka baznīcas un valsts šķiršana būs trieciens kristīgai ticībai, der labi padomāt, ka daudz kristieši būtu pateicīgi Dievam par šādu nošķiršanu. Patiesībā, tādās valstīs kā ASV, kur baznīca ir šķirta no valsts, tas ir bijis par svētību konfesionāli luteriskajām baznīcām, kas ir mazākums.

Baznīcas un valsts šķirtība nāk par labu kā baznīcai, tā valstij.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Baznīca ir šķirta no valsts”

  1. krist2ps:


    Teikšu, ka, jā – baznīcai ir jābūt atsevišķi no visiem politiskajiem procesiem Valstī, taču reizē jābūt dominējošajai, jo tomēr bez Dieva vārda politika nespēj pastāvēt. Te varētu turpināt par to, kas Eiropā pašlaik notiek, taču neizplūdīšu garos “palagos”.Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.