77. Kad mums ir tiesības un pienākums ziedot savu dzīvību?


Jēzus pieņem grēciniekus

Savas zemes dzīves laikā Jēzus sastapa visdažādākos ļaudis. Jēzum nevajadzēja ar viņiem ilgi runāt, lai saprastu, ka savā ziņā ir divu veidu cilvēki, proti, taisnie un grēcinieki. Jo Viņam nevajadzēja, lai kāds liecību dotu par cilvēku, bet Viņš pats zināja, kas bija cilvēkā. [Jņ.2:25]

Jēzus pieņem grēciniekus

“Taisnie” uzskatīja, ka izglābsies bez Jēzus un atgriešanās no grēkiem. Tādi Jēzum nebija pieņemami. Viņi nebija būtībā taisni, bet vienīgi paši sevi uzskatīja par tādiem.

Un tagad Jēzus skatās mūsu sirdīs, un redz, ka daudzi no mums nejūt vajadzību atgriezties. Tādēļ Viņš ir noskumis. Šie “paštaisnie” ir gan tie, kas ir cienījami sabiedrības acīs, gan tie, kas tādi nav, kā arī tie, kas dzīvo ārēji priekšzīmīgu dzīvi, gan tie, kas to nedara. Pat, ja viņi dzīvo bailēs un sirdsapziņas mokās, viņi neatzīs, ka ir pelnījuši mūžīgas mokas, vai arī, ka viņiem jāatgriežas.

Tādiem Jēzus saka: “Ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka; bet tagad jūs sakāt: mēs redzam, – tāpēc jūsu grēks paliek.” [Jņ.9:41]

Savukārt, grēcinieki bija cilvēki, kam nebija nekādu ilūziju un cerību attiecībā uz sevi. Dieva likums bija satriecis viņu sirdis. Viņi nebija spējīgi sevi attaisnot Dieva tiesas priekšā.

Tādi cilvēki ir arī mūsdienās. Viņu dzīve norit tāpat kā paštaisnajiem. Kādi ir pasargāti no lieliem grēkiem, bet citi ilgi vārtījušies pa grēka bezdibeņiem. Tomēr, atšķirībā no paštaisnajiem, viņiem ir savu grēku atziņa un vajadzība pēc atgriešanās.

Tādiem Evaņģēlijs kļūst par Dieva pestījošo spēku. Vēsts par to, ka Dievs jau dāvājis viņu grēku piedošanu pateicoties Sava Dēla upurim ir kā medus viņu lūpām.

Vai tu esi tāds?

Atceries: Jēzus ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Viņš pieņēma tavus grēkus kā savus, un izcieta to sodu, kuru bija jāsaņem tev. Viņš ir tavs Pestītājs. Tavi grēki ir izpirkti. Tie ir piedoti Jēzus vārdā. Viņa asinis labprātīgi lija kā samaksa par tiem.

Tik pieķeries droši šai žēlastībai. Lai arī cik lieli tev šķistu tavi grēki, atceries: Jēzus ir lielāks par taviem grēkiem. Viņš tos jau ir uzvarējis. Tu saņem savu grēku piedošanu žēlastībā kā Dieva dāvanu. Paļaujies uz Jēzu Kristu vien, un tu būsi glābts.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.