38. Kā mums pienākas lietot Dieva vārdu?


Kādēļ gan lai tu nepaciestu pārestības?

Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu Viņa mutē; Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciezdams nedraudēja, bet atstāja visu Tam, kas spriež taisnu tiesu. [1.Pēt.2:22-23]

Kādēļ gan lai tu nepaciestu pārestības?


Te Pēteris ir ņēmis dažus izteikumus no pravieša Jesajas, proti: “..nekādu netaisnību viņš nebija darījis un viltības nebija viņa mutē” (Jes.53:9) un: “..ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti” (Jes. 53:5). Kristus bija tik šķīsts, ka Viņa mēle neizteica neviena launa vārda. Viņš bija pelnījis, ka ikviens Viņa priekšā, mestos ceļos, ka ļaudis nestu Viņu uz rokām. Tāpat Viņam bija gan tiesības, gan vara atriebties, tomēr Viņš ļāva Sevi apsmiet, lamāt, zaimot un nonāvēt, ne reizi neatdarīdams Savu muti.

Kādēļ gan lai tu nepaciestu pārestības, ja tu taču esi grēka pārpilns? Tev vajadzētu sacīt slavu un pateicību Dievam par to, ka esi cienīgs būt līdzīgs Kristum, nevis kurnēt un kļūt nepacietīgam, kad tev dara pāri. Atceries, ka tavs Kungs nav atbildējis uz lāstiem ar lāstiem, nedz arī draudējis, bet ir lūdzis Dievu par Saviem ienaidniekiem.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.