205. Ko Bībele māca par Jēzus nākšanu uz tiesu?


Labprātīgi atteikties no laimes

“Ticībā Mozus, liels izaudzis, liedzās saukties par faraona meitas dēlu, labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi.” [Ebr.11:24-25]

Labprātīgi atteikties no laimes


Faraona aizbildnībā Mozus būtu varējis dzīvot lepni, taču viņš to nevēlējās. Šāda dzīve viņa paša acīs būtu grēcīga un vieglprātīga. Mozus izvēlējās būt kopā ar Dieva tautu, kaut arī tas viņam maksāja ciešanas un nelaimes. Jā, viņš izvēlējas ciest kopā ar Dieva tautu.

Vai tu spēj iztēloties šo situāciju? – Iedomājies lielo tautu Mozus vadībā. Tauta cieš no dažādām likstām, tomēr uzticīgi atbalsta savu dižo vadoni. Tauta ir vienota ticībā un pacietīga mīlestībā.

Diemžēl jāatzīst, ka reālā situācija bija pavisam citāda. Israēla tauta nebija nedz dievbijīga, nedz arī uzticīga Mozum. Kad faraona karapulki vajāja israēliešus, vēl pirms nonākšanas līdz Sarkanajai jūrai tauta jau sāka Mozu kritizēt: vai mēs neteicām? Vai nevarēji mūs atstāt mierā Ēģiptē?

Ikreiz, sastopoties ar šķēršļiem, tauta vainoja Mozu. Nav brīnums, ka dzīves beigās viņš sacīja: “Jūs esat bijuši kurnētāji pret To Kungu, sākot no tās dienas, kopš es jūs pazīstu” [5.Moz.9:24].

Tāda bija tauta, ar kuru Mozus vēlējās būt kopā, pārvarot visus šķēršļus un izturot pārbaudījumus. Mozus vēlējās būt ar israēliešiem nevis tāpēc, ka viņi bija labi un dievbijīgi, jo tā nebija, bet gan tāpēc, ka šie ļaudis bija Dieva tauta.

Nav grūti just saskaņu ar kristīgo draudzi, kad tai klājas labi. Kad cilvēki parāda drosmi un ziedošanos, mīlestību un uzticību, kopā ar viņiem arī grūtības ir panesamas. Tomēr ne vienmēr tā notiek. Arī Dieva tautā atklājas visādi neglītumi, kas kristiešiem nepiestāv. Un tad ir kārdinājums domāt, vai šādu ļaužu dēļ maz vērts upurēties.

Diemžēl šādi spriežam arī mēs, pirms esam nākuši pie dziļākas atziņas. Kad esam pamatīgāk iepazinuši sevi, savas sirds sīkmanību un mīlestības trūkumu, mums paliek kauns. Tad mēs ieraugām brīnumaino faktu, ka pats Dievs ir labprāt Sevi saistījis ar šo dumpīgo un nepilnīgo tautu. Tāds ir bijis Viņa labais prāts Jēzus nopelna dēļ.

Stāvēsim un cietīsim kopā ar Dieva tautu arī mēs!

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.