56. Par ko Dievs uz mums runā ceturtajā bauslī?


Kādēļ, ak Kungs?

1994.gadā, kad Dienvidāfrikas laikraksts Mail and Guardian pirmo reizi publicēja šeit redzamo Kevina Kartera uzņemto fotogrāfiju, redakcijā sākās vēstuļu plūdi. Attēls ar maitu liju, kas gaida uz savu laupījumu – izbadējušos bērnu, tik ļoti aizskāra cilvēku emocijas, ka daudzi to nevarēja izdzēst no savas atmiņas. Patiesībā, pēc tam, kad Kārters par šo fotogrāfiju saņēma Pulicera balvu, viņš jutās tik vainīgs un nomākts, ka izdarīja pašnāvību.

Kādēļ, ak Kungs?darbības

Varētu jautāt, kādēļ šī šausminošā fotogrāfija būtu jāiekļauj kristīgā mājaslapā. Mēs to darījām tādu pašu apsvērumu dēļ kā Dieva iedvesmotais apustulis Jānis, iekļaujot stindzinošos bada, sērgu un karu tēlus Atklāsmes grāmatā. Ar šo biedējošo attēlu palīdzību, Dievs mūs sapurina un ved pretī grēku nožēlai.

ATZĪSTIET GRĒKA NĀVĒJOŠĀS SEKAS

Jēzus saviem sekotājiem ir teicis arī, ka uzzinot par iznīcinātu dzīvību, mums nevajadzētu nolādēt citus, bet gan pašiem atgriezties no grēkiem (Lk.13:1-5). Lai izprastu, kā Dievs ar biedējošu notikumu palīdzību liek mums atgriezties, vispirms jāsaprot, ka visas ciešanas pasaulē ir grēka sekas, vai nu kāda cita, vai mūsu pašu. Mantkārīgie, ambiciozie, naidīgie un samaitātie valstu vadītāji bieži rada situācijas, kad ekonomikai nav iespējams rast pietiekami daudz resursu, lai apgādātu visus ar pārtiku un patvērumu. Piedevām, pat dabas izraisītā sausuma un bada laikā šie korumpētie vadītāji bieži vien pievāc to, ko citas valstis un cilvēki kā palīdzību piedāvājuši cietušajiem.

Katru reizi, kad lasām Atklāsmes grāmatu un redzam briesmīgo tiesu, ko Dievs spriež par grēcīgo pasauli, nemēģiniet atrast skabargu cita acī. Vispirms meklējiet baļķi savējā. Raugiet, kā jūsu pašu mīlestības trūkums, ļauni vārdi, nepacietība un neapvaldītas dusmas iespaido pārējos. Kā apļi, kas pēc akmens iekrišanas ūdenī, izplatās arvien tālāk, arī jūsu grēka izraisītie apļi plešas platumā un ievaino arvien vairāk cilvēku.

Un vēl kas – ziniet, ka jūsu pašu grēki, pat šķietami visnenozīmīgākie, kā tenkas, ir tie, kas piesita Jēzu krustā (Ap.d.2:23). Lai arī cik briesmīgs ir šis attēls, jūsu grēku, kas izraisa Jēzus asiņainās ciešanas un nāvi, attēlam jābūt vēl briesmīgākam! Dieva vēsts jums Atklāsmes grāmatā ir – ka katru reizi, kad redzat, ko jūsu grēki ir nodarījuši citiem, arī Jēzum, atzīstiet kopā ar ķēniņu Dāvidu : “Mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā” (Ps.51:5). Un tad, Jēzum uzrunājot mūs Atklāsmes grāmatā 3:19: “Ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu”, ziniet, ka Jēzū jums ir “dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības” (Ef.1:7).

NEKRĪTIET IZMISUMĀ! TICIET UZ TO KUNGU!

Dievs Atklāsmes grāmatā apliecina un ļauj mums saskatīt tādos attēlos kā šī fotogrāfija, savas grēka tiesas atbaidošos tēlus. Tomēr aprakstot pestīšanu Atklāsmes grāmatā 14:1-5; 21:1-7; 22:1-7 un caur citiem, kas jums sludina Dieva vārdu, jūsu debesu Tēvs dod jums savas piedošanas Evaņģēliju par visu, ko esat nodarījuši. Savā žēlastībā Dievs ir nomazgājis jūsu grēkus ar Jēra asinīm (Atkl.7:14). Dieva mīlestība ir patiesi neaprakstāma. Visas Dieva žēlastības Jēzū Kristū dēļ, slavējiet to Kungu un teiciet to ar Jesajas vārdiem: “Es tev pateicos, Kungs! Jo Tu gan biji uz mani dusmīgs, bet tavas dusmas norima un tu mani iepriecināji” (Jes.12:1).

KĀ ŠĪ MĀCĪBA SASKAN AR ATKLĀSMES GRĀMATU

Atklāsmes grāmatas 15. – 16. nodaļās septiņi eņģeļi izlej septiņus kausus ar Dieva dusmām. Ar katru dusmu kausu Dievs uzliek jaunas ciešanas cilvēku grēcīgās sacelšanās dēļ (Atkl.16:1-12i). Taču cilvēce nevis atgriežas no grēkiem, bet seko velnam, kurš to ved lielā, beidzamajā cīņā, kurā Dievs svinēs uzvaru (Atkl.16:13-21).

Lai saprastu, kā šī mācība saskan ar kopējo Atklāsmes grāmatas saturu, skatieties kopsavilkuma.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.