14. Kādi baušļi ietilpst pirmajā plāksnē?


Kad Jēzus miesīgi vairs nav ar mācekļiem

“Kamēr Es biju pie viņiem, Es tos uzturēju Tavā Vārdā, ko Tu Man esi devis.” [Jņ.17:12]

Kad Jēzus miesīgi vairs nav ar mācekļiem

Tas ir, kamēr viņi uzklausīja Mani un miesīgi bija kopā ar Mani, Es viņus uzturēju Tavā Vārdā, mācīdams, mudinādams, lūgdams, mierinādams, brīdinādams dažādos citos veidos, lai viņi netiktu aizvesti prom no tīrā vārda un atziņas. Bet nu Es vairs neesmu pasaulē, tas ir, turpmāk vairs nebūšu pie viņiem šādā miesīgā dzīvē — tie nevarēs Mani redzēt un dzirdēt.

Tādēļ uzturi Tu viņus, lai tie paliktu šajā vārda, kā iesākuši; jo viņiem ir Tavs vārds un viņi pieder Tev.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.