170. Ko tu nobeigumā apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?


Patiesa taisnība un svētums

“Un, kas šo ceļu ies, pār tiem miers un žēlastība un vispār pār Dieva Israēlu. Turpmāk lai neviens man nedara raizes! Jo es nesu Jēzus rētas savā miesā. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jūsu garu, brāļi! Āmen!” [Gal.6:16-18]

Patiesa taisnība un svētums

Šie vārdi ir pievienoti kā kopsavilkums. Šis ir vienīgais un īstais likums, ar kuru saskaņā mums ir jādzīvo, proti, kā jaunam radījumam, kas nav ne apgraizīšana, ne neapgraizīšana, bet jauns cilvēks, kas radīts pēc Dieva tēla, patiesā taisnībā un svētumā.

Citiem gan arī ir taisnība un svētums, taču tas ir liekulīgs un bezdievīgs, jo viņi grib tikt attaisnoti ar savu likumu ievērošanu. Šie ļaudis ir nikni patiesības ienaidnieki.

Lai slavēts vienīgais likums, par kuru Pāvils runā šajā vietā, jo ar to mēs dzīvojam ticībā Kristum un topam jauns radījums, tas ir, patiesi taisni un svēti ar Svēto Garu, nevis ar tukšu ārišķību un liekulību.

Tiem, kuri dzīvo pēc šī likuma, tiek dāvāts miers, tas ir, Dieva labais prāts, grēku piedošana, mierīga sirdsapziņa un Dieva žēlsirdība, tas ir, palīdzība bēdās un miesā palikušā grēka piedošana. Jā, ja arī tie, kuri dzīvo pēc šī likuma, tiek pienākti kādās pārkāpumā, Dieva žēlsirdība nāk viņiem palīgā, un šis grēks jeb pārkāpums viņiem netiek pielīdzināts.

Dieva Israēls ir tie, kuri līdz ar ticīgo Ābrahamu tic apsolījumiem, kas ir piepildījušies Kristū, vienalga, tie būtu jūdi vai pagāni

Pāvils pabeidz šo vēstuli, it kā gribēdams sacīt: es esmu uzticīgi mācījis Evaņģēliju, kā esmu to saņēmis atklāsmē no Kristus. Kas negrib tam sekot, lai seko, kam grib, tikai lai turpmāk vairs nedara man raizes. Jo es nesu Jēzus rētas savā miesā.

Taču, tā kā es atklāti mācu un apliecinu Viņa Evaņģēliju, tas ir, ka neviens, bez kādiem izņēmumiem, ārpus Kristus nevar iemantot žēlastību, taisnību un pestīšanu, tad šīs rētas man pret manu gribu ir nesusi pasaule un sātans.

Pāvils savu vēstuli pabeidz ar tiem pašiem vārdiem, ar kuriem ir to iesācis, itin kā gribētu sacīt: es esmu šķīsti mācījis Kristu, esmu jūs lūdzis, norājis utt., un neesmu atstājis nedarītu neko no tā, kas, pēc manām domām, varētu būt jums noderīgi. Man vairs nav nekā, ko piebilst. Es tikai no sirds lūdzu, lai mūsu Kungs Jēzus Kristus dod svētību un izdošanos manam darbam un vada jūs mūžīgi ar Savu Garu.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.