152. Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami "es ticu"?


Jābruņojas ar pacietību

“Viņš atbildēja un uz tiem sacīja: “Tas, kas sēj labo sēklu, ir Cilvēka Dēls. Bet tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir Valstības bērni, un nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējis, ir velns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals, un pļāvēji ir eņģeļi.”" [Mt.13:37-39]

jābruņojas ar pacietību


Saviem mācekļiem Jēzus piešķir brīnišķīgu vārdu, nosaucot tos par “Valstības bērniem”. Viņiem ir privilēģija nest šo augsto titulu, jo tie ir pieņēmuši Dieva vārdu. Dieva vārda spēkā viņos darbojas Dieva Gars un viņi pagodina Jēzus vārdu savā dzīvē.

Jēzus sauc Valstības bērnus arī par “labo sēklu”. Viņš sēj šos cilvēkus kā sēklu pasaulē, kur tie kalpo un nes augļus Debesu valstības darbā.

Dieva bērni to nekad nedrīkst aizmirst. Tas Kungs ir licis mūs tur, kur mēs varam nest Viņam augļus. Varbūt mums tā nešķiet pati labākā un izdevīgākā vieta, tomēr tā ir Dieva dota un tur mums jākalpo.

Tāpat Jēzus mums paskaidro, ka ne visi ir piederīgi Dieva valstībai, jo daudzi cilvēki, runājot Jēzus vārdiem, ir “ļaunā bērni”. Viņu domas iespaido velns, tāpēc tie rīkojas saskaņā ar ļaunā ienaidnieka gribu.

Šos cilvēkus pasaulē ir iesējis velns, lai tie pilda viņa gribu, gluži tāpat kā Valstības bērni pilda Dieva gribu. Jēzus atklāj, ka pasaulē ikvienam kristietim būs jāsastop šādi cilvēki, jā, arī kristīgā draudzē.

Jēzus brīdina, ka ar šādu situāciju mums jārēķinās. Nebrīnīsimies par velna darbiem, kurš dara visu iespējamo, lai kavētu Valstības darbu. Nebrīnīsimies, ka arī velnam ir savi bērni, ko viņš sūta tur, kur tie varētu nodarīt vislielāko postu.

Reizēm Dieva bērniem var būt kārdinājums ķerties pie skarbākām metodēm, lai labotu situāciju. Vēsturē redzam ļoti daudz šādu pārspīlējumu un aplamu piemēru, kad baznīca savu ietekmi ir centusies izplatīt ar “uguni un zobenu”. Ar šādām metodēm Dieva valstība netiek celta un paplašināta. Šim nolūkam Dieva bērniem ir uzticēts Dieva vārds un lūgšana. Tas ir viss, kas nepieciešams, un ar to pietiek.

Reiz Tas Kungs nāks un atšķirs Savus bērnus no ļaunā bērniem. Tā būs lielā tiesas diena. Taču līdz tam laikam Dieva bērniem ir jābruņojas ar pacietību un jāveic savi uzdevumi, pilnībā uzticoties Dieva vārda spēkam.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.