180. Kāpēc mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam Dievam?Tu redzi arhīvu par labā sēkla

Dieva valstība

Kas īstenībā ir Dieva valstība? Mēs ik dienas lūdzam Tēvreizē – “lai nāk Tava valstība.” Dieva valstību mums apsolījis Jēzus Kristus. Mēs lūdzam, lai tā nāk, un mums ir jāgatavojas uz šīs valstības nākšanu, kad mūsu Kungs Jēzus Kristus atnāks otrreiz “tiesāt dzīvos un mirušos.”

Dieva valstība

Lasīt tālāk »Jābruņojas ar pacietību

“Viņš atbildēja un uz tiem sacīja: “Tas, kas sēj labo sēklu, ir Cilvēka Dēls. Bet tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir Valstības bērni, un nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējis, ir velns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals, un pļāvēji ir eņģeļi.”" [Mt.13:37-39]

jābruņojas ar pacietību

Lasīt tālāk »