228. Kā Draudzes pazīmes ietekmē tās pastāvēšanu un dzīvi?


Kā smaržo Evaņģēlijs?

Vasaras ziedonī daba ir svaiga un brīnišķīga. Tai piemīt dzīvības un cerības gars. Bībele līdzībā māca, ka kristieša dzīve ir šāda “dzīvības smarža,” kuru nest pasaulē Jēzus ir pavēlējis saviem mācekļiem. [2.Kor.2:16]

Kā smaržo Evaņģēlijs

Pasaulē, mūsu miesā un dvēselē grēks ir ienesis nāves smaku. Bet Pestītājs ir uzņēmies mūsu grēkus un salīdzinājis mūs ar Dievu. Tagad ikviens, kas Viņā tic, iemanto grēku piedošanu Viņa vārdā. Tā ir maiga mūžīgās dzīvības smarža, kas garo no Evaņģēlija un atnes vasaru visbargākajā ziemas salā.

Ne visi cilvēki vēlas no Dieva saņemt viņu grēku piedošanu. Viņi uzskata, ka arī bez piedošanas tiks cauri sveikā. Dieva vārds viņus nostāda zem Bauslības. Viņš pieprasa, lai viņi paši pelna mūžīgo dzīvošanu turot Baušļus. “Kas to ir turējis, tam tā dod dzīvību.” [Gal.3:12] Ar labu un cienījamu dzīvi sabiedrības priekšā šeit ir par maz. Sirdij jābūt piepildītai ar šķīstu mīlestību pret Dievu un tuvāko. Nevienam cilvēkam tas nav pa spēkam.

Tādējādi, ikviens, kas noraida Dieva žēlastību, paliek zem Bauslības lāsta. Bauslības spriedums ir nāve. “Burts nokauj,” saka Pāvils par Bauslības darbu. [2.Kor.3:6] Tādēļ Bauslības nolādētie Dieva vārdā jūt nāves smaku. Viņi pārmet kristiešiem, ka tiek nosodīti, bet neredz, ka ar apžēlošanas noraidīšanu paši sevi pakļauj lāstam.

Pāvils, sludinot Evaņģēliju, piedzīvoja dažādu attieksmi. No vienas puses viņam bija dots piedzīvot kā pagāni Evaņģēliju “dzirdēdami, priecājās un slavēja Tā Kunga vārdu un ticēja, [kuri] cik mūžīgajai dzīvībai bija izredzēti.” [Ap.d.13:48] Bet, no otras puses, viņš redzēja arī siržu nocietināšanu un zaimošanu. Tomēr, tas viņu nesatrieca, bet deva atziņu par viņa aicinājumu.

Pacilāts viņš pateicās Dievam: “Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata Viņa atziņas labo smaržu visās malās. Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, kas top izglābti, un tiem, kas pazūd. Vieniem nāves smarža uz nāvi, bet otriem dzīvības smarža uz dzīvību. Un kas šim darbam ir derīgs?” [2.Kor.2:14-16]

Kādēļ gan arī tev, draugs, nepievienoties Kristus uzvaras gājienam? Ieelpo svaigo dzīvības smaržu un izbaudi pārpārēm Dieva bērna svētību.

« Bauda | Visu izšķir balss »

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.