58. Ko ceturtais bauslis pieprasa no bērniem un padotajiem?


Ja Dievs saka “Es”

Ja Dievs saka “Es”, tad tā ir atklāsme. Dievs varēja arī ļaut pasaulei sākt darboties un klusēt. Kāpēc Dievam tas būtu vajadzīgs, runāt pašam par sevi?

Ja Dievs saka

Ja Dievs saka “Es”, tad tā ir žēlastība. Ja Dievs saka “Es”, tad Viņš ar to izsaka visu, pirmo un pēdējo. Ja Dievs saka “es”, tad tas nozīmē “sataisies un stājies Dieva priekšā!” (Amosa 4:12).

“Es esmu Tas Kungs”. Nevis kāds kungs, bet Tas Kungs. Līdz ar to Dievs pasludina savu valdīšanu pār visu. Viņam pieder visa vara pavēlēt un visa paklausība pieder Viņam un tikai Viņam vienam. Dievs apliecina sevi kā Kungu un līdz ar to Viņš mūs atbrīvo no visām cilvēku kundzībām. Mēs kalpojam vienīgi Dievam un nevienam cilvēkam. Arī tad, ja mēs pildām zemes valdnieku pavēles, patiesībā mēs kalpojam vienīgi Dievam.

Tā ir milzīga daudzu kristiešu maldīšanās, kad viņi domā, ka Dievs mūsu zemes dzīvi ir pametis daudziem citiem kungiem līdzās Viņam, un mūsu dzīve tagad atrodas patstāvīgā konfliktā starp šīs zemes pavēlēm un bausli.

Visas zemes valdības ir pamatotas vienīgi Dieva valdīšanā, tajā tām ir pilnvaras un gods, citādāk tās ir uzurpācija un tām nav nekādas tiesības vēlēties lai tām paklausa.

Mūsu brīvības vienīgais pamatojums ir paklausība vienīgi Dievam.

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.