65. Kad mēs esam paklausīgi saviem vecākiem?


Izdedžu diena (Ciešanu laika pirmā diena)

Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam, kas redz slepenībā. [Mt.6:17-18]

Šie vārdi tika teikti, vēršoties pret liekuļiem. Viņi savā ticībā bija liekulīgi un neīsti. Gavējot viņi pievērsās savam ārējam izskatam, lai radītu iespaidu, ka viņi dedzīgi gavē: “Tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji.”

Kas tad ir patiess gavēnis? Tas ir saistīts ar patiesu grēknožēlu. Izmeklējot prātu un sirdsapziņu, cilvēki bieži atturas no kādiem ēdieniem vai ēdienreizēm, dažkārt ar regulāriem starplaikiem. Daudzos gadījumos tas var būt labs paradums. To apliecina Bībeles piemēri. Taču nekas neizdodas, ja ļaudis “dara savus vaigus nejaukus”, lai izrādītos citu priekšā, ka gavē. Tad tas nenotiek no sirds, nedz arī Dieva priekšā. Tas notiek ļaužu priekšā, lai saņemtu no tiem uzslavu.

Bet kāpēc Jēzus mums šinīs dienās stāsta par gavēšanu? Šodien ir īstais Ciešanu laika sākums. Mēs gatavojamies kopā ar Jēzu doties uz Jeruzalemi, ciešanu, krusta un nāves pilsētu. Kāda tad ir pareiza sagatavošanās? Tas nozīmē atcerēties, ka Jēzus to visu darīja mūsu dēļ, par mūsu grēkiem. Ja Dieva vārds Svētā Gara spēkā rada mūsos sirdssatriektību, tad notiek patiesa grēku nožēla. “Jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību.” [2.Kor.7:10]

Dievs, Debesu Tēvs, pasargi mūs no jebkādas liekulības. Lai Tavs Svētais Gars rada mūsos patiesu grēknožēlu, ka mēs varam slavēt Tavu svēto vārdu Jēzus Kristus dāvātās pestīšanas dēļ. Āmen.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.