342. Kas ir atklāta grēcinieka bikts?


Iepriecinājums, kad šaubāties par Dieva apsolījumiem

Domājot par neveiksmēm, grūtībām un citām problēmām, ar ko esat sastapušies savā dzīvē, iespējams, jums līdz ar daudziem citiem nebūs grūti atzīt: “Jā, esmu grēcinieks. Esmu ne tikai pārcietis citu pārestības, bet arī pats darījis daudzus ļaunus darbus.”

Iepriecinājums, kad šaubāties par Dieva apsolījumiem


Negatīva pieredze var padarīt vieglāku jūsu atzīšanos savā grēcīgumā, ka jums nepieciešama palīdzība. Taču nemitīgā vainas apziņa vai nožēla aizvien kavēs un traucēs jums no sirds apliecināt: “Es ticu, ka Jēzus Kristus ir pilnībā piedevis visus manus grēkus, ieskaitot arī tos, par kuriem man patiešām kauns.” Ja jums nav šīs drošības, jūs neesat viens! Daudzi cilvēki, ieskaitot daudzus ilggadējus kristiešus, cieš no līdzīgām šaubām par Kristus dāvāto piedošanu, kas par labu viņiem nopelnīta Jēzus nāvē un augšāmcelšanā. Kad šādiem kristiešiem vaicā: “Vai jūs ticat, ka Dievs ir piedevis visus jūsu grēkus Sava Dēla Jēzus dēļ?”, viņi nespēj droši atbildēt: “Es ticu.” Labākais, ko šie kristieši var pateikt, ir: “Es tā ceru.”

ŠĪ SIEVIETE TURĒJA JĒZU PIE VĀRDA!

Kad sākat apšaubīt un domāt, vai Dievs kādreiz spēs piedot VISUS jūsu grēkus, izlasiet Mateja evaņģēliju 15:21–28. Lasot par to, ko Dievs saka par attēlā redzamo sievieti, jūs pamanīsiet, ka viņa uzstāja, lai Jēzus attiecas pret viņu saskaņā ar Savu Vārdu. Šī sieviete lūdza Jēzum dziedināt viņas meitu, taču Viņš nepievērsa viņai uzmanību. Kad Viņš beidzot atbildēja viņai, Viņa vārdi bija kā pliķis pa vaigu: “Es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušajām avīm. .. Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā” (Mt.15:24, 26).

Taču šī sieviete ticēja, ka Jēzus ir apsolītais “Dāvida dēls” (Mt.15:24). Viņa bija dzirdējusi un ticēja, ka Jēzus ir ne tikai Izraēla Dievs (Mt.15:24), bet arī visas pasaules Glābējs (1.Jņ.2:2). Dzirdējusi šos apsolījumus, šī sieviete uzstāja, lai Jēzus, viņas Dievs, attiecas pret viņu saskaņā ar paša doto Vārdu. “Tā gan, Kungs! Bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņu kungu galda” (Mt.15:27). Ar šiem vārdiem sieviete turēja savu Dievu pie Viņa solījumiem! Viņa zināja, ka Jēzus ir žēlīgs Dievs, kas viņai Bija apsolīts saskaņā ar Viņa paša Vārdu (1.Moz.3:15; 22:18; Ps.67:1–2; Lk.1:38). Viņa uzstāja, lai Jēzus ir žēlīgs pret viņu saskaņā ar Savu Vārdu.

MOKOTIES ŠAUBĀS, ESIET UZSTĀJĪGI KĀ ŠĪ SIEVIETE

Jūsu Kungs Jēzus Kristus ne tikai vēlas, lai jūs atzītos savos grēkos, bet arī paziņo, ka visi jūsu grēki ir piedoti caur Viņa nāvi un augšāmcelšanos (Ap.d.5:30–32; Ef.1:7-8). Kad vien jūsu vainas apziņa un nožēla liek jums domāt, ka Jēzus uz jums dusmojas, atcerieties šo sievieti. Kad vien jūs iedomājaties, ka Dievs nevēlas jums palīdzēt, uzstājiet, lai jūsu Kungs Jēzus ir “žēlīgs pēc Sava apsolījuma” (Ps.119:58). Turiet Jēzu pie Viņa Vārda, tāpat kā to darīja šī sieviete. Piemēram:

  • Kad šaubāties par to, vai Jēzus vienmēr paliks pie jums, sakiet viņam: “Kungs, attiecies pret mani saskaņā ar Savu Vārdu. Tu esi apsolījis nekad neatstāt mani un nepamest mani (Mt.28:20; Ebr.13:5). Esi ar mani šajā brīdī saskaņā ar Savu Vārdu. Iepriecini mani, aizsargā mani un uzturi ticības dāvanu, ko esi man devis.”
  • Kad šaubāties, vai spēsiet pretoties kārdinājumam, sakiet Viņam: “Kungs, Tu esi pasludinājis Sevi par manu Ganu un Sargu (Ps.23:1). Stiprini mani pret šiem nemitīgajiem kārdinājumiem saskaņā ar Savu Vārdu. Turpini būt par manu Patvērumu un Stiprumu, manu vienmēr klātesošo palīdzību neveiksmēs” (Ps.46:2).

    Mīļais Kungs Jēzu, es atzīstu, ka bieži apšaubu Tavu piedošanu un mīlestību. Dod man drosmi un pārliecību par ticību, lai, tāpat kā šī sieviete, es varu uzstāt, ka ikreiz, kad manī iezogas šaubu ēna, Tu attiektos pret mani saskaņā ar Savu Vārdu. Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.