3. Kā mums ir jāmācās Dieva Vārds?


Diskusijas noskaidro patiesību

Kad vīrusi vai baktērijas iekļūst cilvēka organismā, asinsķermenīši nekavējoties stājas pretī iebrucējiem. Tad, kā tas parādīts šajā attēlā, inficētais cilvēka ķermenis kļūst par cīņas vietu, kā rezultātā bieži vien paaugstinās ķermeņa temperatūra.

Diskusijas noskaidro patiesību

PĀVILS SAKA: “NOVIRZIENIEM JĀBŪT!”

Kad maldu mācība ieperinās vai nu viena cilvēka apziņā, vai arī Kristus Miesā – baznīcā, bieži rodas “strīdus karstums”. Maldu mācību dēļ atsevišķiem kristiešiem vai pat veselām draudzēm jāiztur pārbaudījumu laiki.

Lai cik pārsteidzoši tas nebūtu, Pāvils apgalvo, ka Dievs domstarpības un diskusijas par maldu mācībām jeb “infekcijām” Kristus Miesā (baznīcā) var izmantot mums par svētību. Būtībā apustulis saka: “Novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūsu starpā ticībā rūdītie” (1. Kor. 11:19).

DIEVS VĒRŠ MŪSU VĀJUMU SVĒTĪBĀ

Iepriekš minētais Pāvila apgalvojums, ka “novirzieniem jābūt jūsu starpā”, šķietami ir pretrunā ar viņa agrāk sacīto: “Es jūs, brāļi, pamācu .. lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās” (1. Kor. 1:10). Raksta turpinājums palīdzēs izskaidrot šo šķietamo pretrunu.

Kad Dievs radīja pirmos cilvēkus, nebija nekādu slimību, tāpēc asinsķermenīšiem nebija jācīnās ar infekciju. Kad grēks ienāca pasaulē, cīņa ar slimību kļuva nenovēršama un pat nepieciešama. Gluži tāpat kad Dievs radīja pasauli, vienīgi Viņa vārds valdīja pār Ādama un Ievas prātiem. Bet, līdzko mūsu pirmvecāki ļāva šaubām un velna mācībām ienākt viņu prātos, cīņa vairs nebija novēršama. Kaut arī šī cīņa mūsu miesā un dvēselē nebija Dieva gribēta, mūsu nepaklausības un grēkā krišanas dēļ gan fiziskajām, gan garīgajām cīņām IR jānotiek. Un ar ko velns domājis mums kaitēt, Dievs izmanto, lai mūs svētītu.

Strīdos un diskusijās maldi tiek atklāti un patiesība top redzama. Par maldu mācītājiem Bībele saka: “Ikviens kā pirmais šķiet savas sūdzības lietā taisns esam; tikai kad lietā iesaistās viņa pretinieks, tā noskaidrojas” (Sal. pam. 18:17).

Vēl jo vairāk! – Dievs pievieno vēl kādu svētību. Pēc tam, kad mūsu fiziskais ķermenis ir veiksmīgi atvairījis slimību, tas bieži vien kļūst spēcīgāks. Cīņā pret infekciju cilvēka ķermenis izstrādā īpašus proteīnus – antivielas, kuras paliek asinīs, lai palīdzētu atvairīt turpmākos slimības uzbrukumus. Līdzīgi arī baznīcas vēsture rāda, ka karstākās diskusijas mācības jautājumos ir likušas baznīcai skaidri noformulēt ticības pamatpatiesības, kas ir “garīgās antivielas”, ar kuru palīdzību atvairīt turpmākos maldu mācību uzbrukumus.

DIEVS DARA JŪS SPĒJĪGU SEKMĪGI CĪNĪTIES AR GARĪGAJĀM INFEKCIJĀM

Nedomājiet, ka karsti strīdi un diskusijas par Kristus un baznīcas mācību būtu nepareizi vai Dievam netīkami. Grēka dēļ, kas mīt pasaulē, cīņa par skaidru mācību ir nepieciešama. Dievs izmantos arī šos pārbaudījumus, lai dāvātu garīgu svētību jums un jūsu draudzei. Tādēļ pievienojieties Kristus armijai. “Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām .. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu” (Ef. 6:11, 17). Šis dzīvais un dzīvu darošais Dieva vārds dara jūs, jūsu ģimeni, jūsu draudzi spējīgus stāties pretī velna herētiskajām infekcijām, un ar Dieva žēlastību jūs daudz skaidrāk saskatīsiet Dieva vārda patiesību. Un jūs kļūsiet spēcīgāks Kristū!

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.