251. Kas notiks ar ticīgo, tam nomirstot?


Formulējiet savu nostāju attiecībā uz palikšanu Kristū

“Es esmu Vīnakoks, jūs tie zari.. bez Manis jūs nenieka nespējat darīt” [Jņ.15:5]

Formulējiet savu nostāju attiecībā uz palikšanu Kristū


PATIESĪBA VAI MALDI: Jau piedzimstot mēs visi pēc savas dabas mājojam Jēzū, jo esam savienoti ar Viņu — Vīnakoku. MALDI. Savas grēcīgās dabas dēļ, ko esam mantojuši no Ādama (Rom.5:14), ikviens no mums piedzimst atšķirtībā jeb atrautībā no Jēzus, kurš ir mūsu garīgās dzīves pamats. “Jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva..” (Jes.59:2). Kad tikām radīti, mēs bijām kā mazas lapiņas Dieva lielajā kokā. Mūsu līdzdalība Ādama grēkā līdzīgi vētrai ir norāvusi mūs no Dieva koka. Ja vien mēs netopam atkal uzpotēti Vīnakokam, tas ir, savienoti ar Jēzu, mēs krītam zemē un mūžīgi ejam bojā.
PATIESĪBA VAI MALDI: Ja mēs lasām un klausāmies Dieva vārdu, Dievs ļauj mums pašiem atrast ceļu atpakaļ pie Viņa, savienoties ar Viņu un pieķerties Kristum. MALDI. Neviens nav spējīgs pats savienoties ar Jēzu, dzīvību dodošo Vīnakoku (Rom.11:17). Līdzdalība Ādama grēkā jūs ir atšķēlusi no Vīnakoka – Kristus (Rom.5:14), tomēr Dievs jūs “uzpotē” atpakaļ Kristum, Viņa miesai, lai jūs saņemtu stiprinājumu (Rom.11:17) no saknes, un šī sakne ir Kristus miesa, Viņa baznīca, pats Kristus.
PATIESĪBA VAI MALDI: Lai jūs atkal taptu pievienoti Jēzum, dzīvību dodošajam Vīnakokam, Dievs vēlas, lai jūs liekat lietā savu brīvo gribu un izlemjat sekot Kristum. MALDI. Dievs ļoti tieši un uzsvērti norāda, ka neviens, paklausot savai gribai nevar kļūt par Viņa bērnu un PALIKT Viņā (Jņ.1:13; Rom.9:16). Kad Dievs māca, ka jūs esat “savienoti” ar Viņu Kristū, Viņš paskaidro, ka tas notiek pateicoties Kristības brīnumam (Rom.6:3-5).
PATIESĪBA VAI MALDI: Ārēji cilvēks var šķist dzīvs un vienots ar Kristu, tomēr patiesībā būt garīgi miris. PATIESĪBA! Arī ziedi un augi, kurus darinājis prasmīgs florists, izskatās īsti, veselīgi un skaisti. Tikai aplūkojot tos rūpīgāk, atklājas, ka šajos ziedos nav dzīvības – patiesībā tie ir miruši. Ārēji šādi ziedi šķiet dzīvi, bet iekšēji tie ir miruši. “Ja kas nepaliek Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg” (Jņ.15:6).

Uzmanieties, ka tiesā nesaņemat Jēzus nosodījumu. Labāk jau tagad un mūžīgi ar Dieva vārda un Gara spēku PALIECIET pie Viņa un turiet Viņa dzīvības vārdus (Jņ.14:23). Topiet kristīti Kristus vārdā (Gal.3:27). Turieties pie Viņa kā pie savas dzīvības avota (Rom.11:17-18) tagad un vienmēr: “Arī mūs, kas savos pārkāpumos [un grēkos] bijām miruši, [Dievs] darījis dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti!” (Ef.2:5).

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.