259. Uz kādu vārdu atsaucoties mums jāvēršas pie Dieva ar lūgšanām?


Nevis atriebība, bet piedošana

Šī glezna ir pilna dramatisma un emociju. Cilvēks kreisajā pusē ir Jāzeps. Viņš nupat ir atklājies brāļiem, kuri pirms vairākiem gadiem bija pret viņu smagi noziegušies (1.Moz.45:3-4).

Nevis atriebība, bet piedošana


ŠOKĒTIE BRĀĻI!

Kā vēsta Bībele, brāļi pārdeva Jāzepu verdzībā, tāpēc ka tie viņu apskauda. Jāzeps nonāca Ēģiptē, kur visbeidzot kļuva par visaugstāko valdības ierēdni. Vēlāk to zemi, kur mitinājās Jāzepa brāļi, piemeklēja bads, un viņi devās uz Ēģipti cerībā atrast pārtiku. Griežoties ar savu lūgumu pie valdības ierēdņa, kurš bija atbildīgais par pārtikas sadali, viņi ar šausmām uzzināja, ka tas ir viņu brālis Jāzeps, kuru tie pirms gadiem pārdeva verdzībā! Neraugoties uz brāļu ļauno rīcību, Jāzeps viņiem piedeva.

VAI VIŅŠ ALKA ATRIEBĪBAS? NĒ!

Pēc dažiem gadiem Jāzepa tēvs nomira. Tēva nāve lika brāļiem raizēties, ka Jāzeps vēlēsies atriebties par viņu nodarījumu.

Aiz bailēm no atriebības brāļi nometās zemē Jāzepa priekšā un teica: “Redzi, mēs tev gribam būt vergi” (1.Moz.50:18).

Viņi bija gatavi uz visļaunāko. Bet Jāzeps viņus pārsteidza, sakot: “Nebīstaities, VAI TAD ES ESMU DIEVA VIETĀ” (1.Moz.50:19)? Citiem vārdiem, Jāzeps neuzskatīja, ka viņam būtu jāatmaksā citu cilvēku grēki, pat ja viņa brāļi grēkojuši pret viņu.

DIEVA VĀRDS JUMS SAKA: NEDZENIETIES PĒC ATRIEBĪBAS!

Tā uzskatīja un rīkojās Jāzeps, un arī apustulis Pāvils mūs visus mudina rīkoties mīlestībā: “Neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts: “Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu,” saka Tas Kungs” (Rom.12:19).

Ļaujiet, lai Dieva dzīvais vārds un Gars arī jūs, tāpat kā Jāzepu, attīra un dziedina no alkām pēc atmaksas par pagātnē ciestiem pāridarījumiem. Iespējams, jūs esat ticis dziļi aizvainots un sāpināts laulības dzīvē. Iespējams, jau pirms vairākiem gadiem esat sanīdies ar savu brāli vai māsu, uzskatot, ka pret jums rīkojušies netaisni. Iespējams, vēl nupat kāds pret jums ir ļaunprātīgi izturējies skolā vai darbavietā. Var arī būt, ka baznīcā jūs esat piedzīvojis tādu attieksmi, kādu grūti iedomāties pat starp pasaulīgiem cilvēkiem.

Ikvienā situācijā, kur kāds pret jums izturējies slikti, velns jūs noteikti mudinās uz atmaksu. Nepadodieties tam. Pat vislabākos nodomus neatriebties bieži vien sagrauj jūsu paša grēcīgā miesa, kā atzīst apustulis Pāvils: “Jo es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne. Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru” (Rom.7:18-19). Jūsu galvenais ierocis cīņā pret velnu ir Dieva vārds (Ef.6:17). Tas, kas jums nepieciešams, ir, lai Dieva Evaņģēlija vārds dzīvotu un darbotos jūsos ik dienas (1.Tes.2:13). Kad Dieva vārds darbojas jūsos, tad būs arī mīlestības un piedošanas augļi.

PIEDODIET SAVIEM ĢIMENES LOCEKĻIEM, GLUŽI KĀ DIEVS IR PIEDEVIS JUMS

Kad nākamreiz cilvēki varētu gaidīt, ka jūs atmaksāsiet tiem, kas pret jums slikti izturējušies, sakiet tāpat kā Jāzeps: “Vai tad es esmu Dieva vietā?” Atzīstiet, ka Dievs nav jūs iecēlis par soģi citu grēkiem, pat ne jūsu ģimenes locekļu grēkiem pret jums. Padomājiet par Kristus smago krusta nāvi, kurā Dievs nopelnīja jums piedošanu. Un tad brīvi un priecīgi, tāpat kā Jāzeps šajā piedošanas ainā, ļaujiet dzīvu darošajam Dieva svētā Evaņģēlija spēkam darboties jūsu sirdī. Viss sākas un beidzas ar Kristus smago krustu, kā saka Pāvils: “Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis” (Ef.4:31-32).

    Mīļais Kungs, daži draugi un pat ģimenes locekļi ir bijuši pret mani netaisni un ļauni. Dod man piedodošu sirdi, kādu Tu biji devis Jāzepam. Lai manā sirdī valda piedošana, ko Tev manis dēļ tik smagi nācās pelnīt pie krusta. Tāpēc, ka “bez asins izliešanas nav piedošanas” (Ebr. 9:22). Jēzus vārdā. Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.