41. Kā Jaunās Derības draudzei pienākas turēt trešo bausli?


Es esmu jūsu Pestītājs!

“Es esmu Jāzeps, jūsu brālis, kuru jūs pārdevāt uz Ēģipti.” [1.Moz.45:4]

Es esmu jūsu Pestītājs!

Šos Jāzepa vārdus nedrīkstam aplūkot virspusēji un garāmejot – mums jāsaskata lielais sirds saviļņojums, kāds pārņēmis Jāzepu un viņa brāļus.

Es nezinātu, kā man izturēties, dzirdot šādus vārdus: es esmu Jāzeps, tavs brālis. Un arī viņi nezināja, ko atbildēt.

Un kas notiks tad, kad nāks mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus, kas šajā dzīvē visdažādākajos veidos mūs pārbauda, ļaudams, lai tiekam mocīti, šausti un nonāvēti. Ak, cik liels būs prieks, kad viss pēkšņi mainīsies – kad Viņš, kas agrāk mums šķita briesmīgs tirāns, kas vēlētos mūs visus nonāvēt, nāks un sacīs: Es esmu Jāzeps! Es esmu jūsu Pestītājs!

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.