291. Ko mēs apliecinām ar Svētās Lūgšanas galavārdiem?


Dieva vārds nes augļus

Bet kas sēts labā zemē, ir tas, kas vārdu dzird un saprot, tas tad nes augļus, cits simtkārtīgus un cits sešdesmitkārtīgus, un cits trīsdesmitkārtīgus. [Mt.13:23]

Dieva vārds nes augļus


Cilvēku attiecības ar Dievu ir atkarīgas no Viņa vārda saņemšanas.

Noteicošais arvien ir Dieva vārds. Šajā Bībeles vietā Jēzus runā par cilvēkiem, kas Dieva vārdu ir saņēmuši pareizi. Viņi klausās un saprot, un tas ir pats svarīgākais. Dieva vārda izpratni nedrīkst novērtēt par zemu.

Protams, tas nenozīmē, ka cilvēks ir noskaidrojis visus jautājumus un atšķetinājis visus noslēpumus. Tas nozīmē, ka Dieva vārds ir uzrunājis sirdsapziņu un veicis savu svētīgo darbu. Un cilvēkā ir radusies Dieva vārda izpratne.

Tas notiek, kad Dieva svētie baušļi atsedz grēkus un nešķīstās domas, atmasko trūkumus un nepilnības, kas raksturīgas tavai attieksmei pret darbu un citiem cilvēkiem. Tu apjaut, ka ar visu savu dzīvi tu atbildi Dieva priekšā, ka savus pienākumus neesi izpildījis un esi pazudis cilvēks.

Taču tad Svētais Gars caur Dieva vārdu nes cilvēka sirdī arī Evaņģēlija gaismu, ļaujot ieraudzīt savu Glābēju un Samierinātāju Jēzu. Dieva vārds māca, ka Viņš ir tavs Vietnieks un Aizstāvis un arī šodien Dieva priekšā par tevi aizlūdz [1.Jņ.2:1].

Svētā Gara gaisma ļauj tev izprast Dieva vārdu, saņemt to personiski, un Viņa vārds nes augļus.

Ievēro Jēzus skaidrojumu: vispirms augļus nes Dieva vārds un tikai pēc tam tos nes cilvēki. Taču, protams, būtībā tas ir viens un tas pats, jo galu galā viss ir atkarīgs no Dieva vārda un tā pareizas saņemšanas.

Lai arī visi nenes vienādi daudz augļu un cilvēku vidū pastāv atšķirības, Dieva vārds nes augļus visos kristiešos. Augļu daudzums arvien būs atšķirīgs, tomēr galvenais, ka tie ir īsti augļi.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.