228. Kā Draudzes pazīmes ietekmē tās pastāvēšanu un dzīvi?


Dažādi uzskati par Jēzus augšāmcelšanos

“[Eņģelis] tām sacīja: “Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nācaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet to vietu, kur Viņu nolika.”" [Mk.16:6]

Dažādi uzskati par Jēzus augšāmcelšanos

Romiešu vietvaldim Porcijam Fēstam reiz bija jāziņo imperatoram par nemieriem un brēku, kas izcēlās saistībā ar ticību Jēzum. Viņš to aprakstīja šādi: “Bet tie cēla viņam priekšā dažus jautājumus par viņu pašu reliģiju un par kādu Jēzu, kas esot nomiris un par ko Pāvils sacījis, ka Viņš esot dzīvs” [Ap.d.25:19]. Tāds bija viņa stāsts.

Visos laikos par Jēzus augšāmcelšanos ir bijuši dažādi uzskati.

Neticīgie apgalvo, ka mirušie no nāves necelsies, jo tas esot pretēji dabas likumiem. Loģiski domājoši cilvēki tādam lietām netic.

Tāpēc par ticību jājautā: kāpēc kristieši tic, ka Jēzus ir augšāmcēlies no nāves?

Apustulis Pāvils saka: “Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem” [1.Kor.15:3-4]. Šie vārdi ir atslēga. Vienīgi Svēto Rakstu gaismā mēs spējam saprast Jēzus augšāmcelšanos un gūt pārliecību par šo patiesību.

Lieldienu vēsts saturu mēs varam mācīties un saprast tikai un vienīgi no Bībeles. Ar savu ierobežoto prātu visvareno Dievu mēs nespējam saprast. Tā vietā pazemīgi pieņemsim Viņa paša liecinieku sniegtos skaidrojumus Svētajos Rakstos. Domājot tikai ar cilvēcisku loģiku, mirušie nevar celties no nāves. Tomēr, būdams brīnumu Dievs, Viņš piecēla Jēzu no mirušajiem.

Bībelē mēs redzam ļoti skaidru kopainu, kur Jēzus atklājas kā mūžīgais Dieva Dēls un Marijas Dēls. Bībele māca, ka Jēzus mūsu vietā uzņēmās mūsu grēku un vainu, kas Viņu noveda zem Dieva dusmām un nāvē pie Golgātas krusta.

Tomēr Jēzus bija bez grēka, tāpēc Dievs Viņu cēla augšā no nāves. Nāve nespēja paturēt savās važās To, kas ir šķīsts un taisns, bez grēka un vainas. Trešajā dienā Dievs Jēzu uzmodināja. Tādējādi nāve tika uzveikta.

Tagad nāves atslēgas pieder Viņam!

Jēzus ir nāves uzvarētājs, un ticībā šī uzvara pieder arī mums. Mūsu ierobežotais prāts nespēj aptvert tik dižas un brīnumainas lietas. Tikai Svētie Raksti tev skaidros un darīs saprotamu brīnišķīgo Lieldienu vēsti.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.