171. Ko otrais ticības loceklis mums māca?Tu redzi arhīvu par par Jēzus augšāmcelšanos

Dažādi uzskati par Jēzus augšāmcelšanos

“[Eņģelis] tām sacīja: “Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nācaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet to vietu, kur Viņu nolika.”” [Mk.16:6]

Dažādi uzskati par Jēzus augšāmcelšanos

Lasīt tālāk »Ticība augšāmcelajam Kristum

“Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts” (Rom.10:9). Šie Pāvila vārdi nesaraujami savieno ticības apliecinājumu, ka Jēzus ir Kungs, ar ticību Viņa augšāmcelšanai. Tādējādi nevar pareizi izprast šo ticības apliecinājumu, ka Jēzus ir Kungs, bez pareizas izpratnes par Viņa augšāmcelšanos. Mēģināsim tad atbildēt uz jautājumu: ko Jaunā Derība domā ar vēsti par Jēzus augšāmcelšanos?

Ticība augšāmcelajam Kristum

Lasīt tālāk »


Augšāmcelšanās: vēsturisks fakts vai ticības objekts?

Ja pašu Jēzus dzīvi un krusta nāvi Poncija Pilāta valdīšanas laikā vēsturnieki parasti neapšauba, tad citādi tas ir ar Jēzus augšāmcelšanos. Šodien lielākā daļa cilvēku Jaunās Derības tekstus, kas apraksta Jēzus augšāmcelšanos uzskata par vairāk vai mazāk leģendāriem nostāstiem.

Augšāmcelšanās: vēsturisks fakts vai ticības objekts

Lasīt tālāk »


“Pasaka” par Jēzus augšāmcelšanos

Jēzus brīnumdarbi patiešām ir pārsteidzoši. Neviens cilvēks neko tādu nekad nav darījis. Tie liecina, ka vai nu Viņā personificējas pats Dievs. Viņa mūžīgais spēks un gudrība, vai arī, kā domāja daļa jūdu, tā ir kāda jauna neparasti varena velnišķi dēmoniska pievilšana. Mēģinot risināt šo dilemmu, izšķirošais varētu būt jautājums – vai kaut kas tāds par gaidāmo Mesiju ir bijis pravietots Vecajā Derībā? Vai šie brīnumdarbi ir daļa no Dieva apsolījuma piepildīšanās? Vai tā to saprata arī Viņa mācekļi?

Pasaka par Jēzus augšāmcelšanos

Lasīt tālāk »