152. Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami "es ticu"?Tu redzi arhīvu par 2009.aprīlis.g

Dieva sūtņi

Bez redzamās pasaules -­ debesīm un zemes -­ Dievs ir radījis arī neredzamo pasauli – eņģeļus. Sākot no Pirmās Mozus grāmatas un beidzot ar Atklāsmes grāmatu, Svētie Raksti mums stāsta par eņģeļiem un viņu darbību.

Dieva sūtņi

Lasīt tālāk »Kas ir baznīca?

« Lasīt sākumu | Iepriekšējā daļa »

Augsburgas ticības apliecības VII artikuls ir pirmais doktrinālais formulējums kristīgajā pasaulē, kurš pasaka, kas ir baznīca un kas veido tās vienotību. Pirms reformācijas cilvēki bija vienojušies apliecināt Nīkajas ticības apliecībā pausto ticības apliecinājumu: “Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apustulisku baznīcu.” Kas ir šī baznīca un kur slēpjas tās vienotība, svētums, katoliskums un apustuliskums – par šādiem jautājumiem rakstīja teologi, un par tiem senajos laikos dažādus spriedumus bija izteikuši tādi atšķirīgi kristietības novirzieni kā montānisms, novaciānisms, donātisms un katolisms.

Lasīt tālāk »


Neparasta evaņģelizācija Albānijā

Kristieši plāno neparastu evaņģelizāciju Albānijā. Maijā bijušās Brazīlijas futbola zvaigznes kristieši Tirānā spēlētu pret zemes labāko futbolistu izlasi.

Lasīt tālāk »


Spējīgi piedot Kristū

Angļu tautā saglabājies nostāsts par Notingemas grāfienes pirmsnāves grēksūdzi karalienei Elizabetei I. Elizabete, noklausījusies grēksūdzi, esot atbildējusi: “Dievs lai jums piedod, madam, bet es to nevaru.”

Lasīt tālāk »


Divdesmit septītais vakara priekšlasījums

« Tēzes | Divdesmit sestais vakara priekšlasījums »

Kā zināms, visa cilvēce sastāv no trīs Dieva iedibinātām un izveidotām kārtām. Tās ir: mācošā, barojošā un sargājošā kārta. Un neviena no šīm Dieva veidotajām kārtām nebūtu jānovērtē par zemu. Dāvids saka: “Slaveni un brīnišķi ir Viņa Darbi.” (Ps.111:3)

Lasīt tālāk »