153. Ko mums vēl atgādina vārdi "es ticu"?Tu redzi arhīvu par 2008.septembris.g

Lūgšana nav pašsuģestija

Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā. [Jēk.5:16]

Lūgšana nav pašsuģestija

Lasīt tālāk »Visa Evaņģēlija saturs

Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. [Ps.103:10]

Dieva mīlestīība evaņģēlija saturs

Lasīt tālāk »


Leļļu teātrī – stāsts par radīšanu

Kopš augusta beigām, piedzīvojot pirmizrādi festivāla “Homo alibi” laikā, Latvijas Leļļu teātrī skatāma režisores Santas Didžus veidota izrāde par 1.Mozus grāmatā lasāmo pasaules radīšanas stāstu – “7dienas. Genesis”.

Lasīt tālāk »


Lutera izpratne par Svētajiem Rakstiem

Šie nedaudzie izteikumi par Dieva vārdu labi raksturo to nopietnību un izpratnes dziļumu, kas piemita Mārtiņa Lutera attieksmei pret Dieva vārdā doto atklāsmi.

Lutera izpratne par Svētajiem Rakstiem

Lasīt tālāk »


Bībeļu lasītāji

Vienam ir viena Bībele, citam divas. Vēl ir kādam ir vairākas un dažādās valodās un tulkojumos. Bet ir pat tādi, kuri mēdz kolekcionēt Bībeles.

Lasīt tālāk »