Ieskaties

20 komentāri par “Bērnu Kristības un Tās pārsteidzošā vēsture

 1. Manuprāt, labs un saturīgs raksts, kas līdztekus bibliskajam sniedz arī vēsturisku pamatojumu bērnu kristīšanai.

 2. uzreiz saku, referaats ir krietni nostaaveejies un lielaakaa dalja faktu neatbilst patiesiibai…
  robert, kaa ar sirdi? velns nesaak diidiit? :D

 3. uzreiz saku, nekas neliecina, ka referaats ir krietni nostaaveejies, jo lielaakaa dalja faktu atbilst patiesiibai…

  Mazi bērni ir jākrista, jo:

  1. Arī uz viņiem attiecas jēdziens: “visas tautas”.

  Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā[Mt.28:19]

  2. Arī viņi ir garīgi miruši, un tiem ir jāpiedzimst no ļauna ticībā Jēzum Kristum, lai varētu izglābties.

  Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.” [..] Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!” [Jņ.3:3.5]

  3. Žēlastības derība un apsolījumi par debesu valstību pieder bērniem. Tādēļ viņiem pieder arī derības un apsolījuma zīmogs jeb kristība.

  Un Es uzcelšu savu derību starp sevi un starp tevi un taviem pēcnācējiem, kas nāks pēc tevis, uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību un būšu par Dievu tev un taviem pēctečiem pēc tevis. [1.Moz.17:7]

  Bet Pēteris tiem atbildēja: “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem.” [Ap.d.2:38-39]

  Bet Jēzus, to redzēdams, apskaitās un tiem sacīja: “Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.” [Mk.10:14]

  4. Svētais Gars modina ticību arī mazajos bērnos.

  Un tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tos aizskartu. Bet mācekļi tos aprāja. Bet Jēzus, to redzēdams, apskaitās un tiem sacīja: “Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā.” Un viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja. [Mk.10:13-16]

  Bet, kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnavu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā. [Mt.18:6]

  Un sacīja uz viņu: “Vai tu nedzirdi, ko šie saka?” Bet Jēzus saka tiem: “Dzirdu gan. Vai jūs nekad neesat lasījuši: No bērniņu un zīdaiņu mutes tu sev slavu sagādājis?” [Mt.21:16]

  5. Kristība apgraizīšanas vietā.

  Viņā jūs arī esat ieguvuši derības zīmi, ne cilvēku roku darinātu, bet Kristus zīmi, ar kuru esat vaļā tikuši no savas grēcīgās dabas, kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. [Kol.2:11-12]

  6. Svētais Gars kristībā rada ticību un liek atdzimt.

  Kristība līdz ar viņu aprakti un viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. [Kol.2:12]

  7. Kristība pieder visai Kristus Baznīcai, kuras locekļi ir arī ticīgie.

  Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to šķīstītu un tā darītu svētu ar ūdens kristībā teikto vārdu. [Ef.5:25-26]

  8. Dievs nav mums devis nekādu citu līdzekli kā kristību, ar kuras starpniecību mazajos bērnos varam modināt ticību, kas dod pestīšanu.

  Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo es jums saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu Tēva vaigu. Jo cilvēka Dēls ir atnācis atpestīt pazudušo. [Mt.18:10-11]

  9. Apustuļi kristīja veselas ģimenes.

  Uzdevums: Lasi Ap.d.10 un 11: Kornēlija; 16:13-15: Lidijas; 16:25-34: Filipa cietuma sarga; 18:8: Krispa un 1.Kor.1:16: Stefanas ģimenes kristīšana.

  Piezīme: Baznīcas tēvs Origens [182-254]: “Baznīca pārņēma no apustuļiem paražu kristīt arī mazus bērnus.”

  Luters: “Ar kristību Kristus svētī bērnus, dāvinot tiem ticību un debesu valstību.” [Baznīcas postulāts.]

 4. robert, attieciibaa uz faktiem, shkjiet, tu esi piemirsis muusu privaataas sarunas… kaut gan biezhi naacies paarliecinaaties, ka tev caurumi galvaa…

 5. uzreiz saku, ka esi nasks vērotājs, jo man galvā ir tikpat caurumu cik moritzam… bet mācība sektā Rīgas Kristus draudze ir tā pati velna mācība – vai tiešam Dievs to teicis [vienīgi Trīsvienība tagad tiek atzīta]

 6. Mortiz, ja bērnus nedrīkstētu kristīt, tad tas būtu skaidri pateikts un arī tāda tradīcija nebūtu ieviesusies. Bet kā redzam, vienīgais pretinieks tajā laikā bij Tertuliāns, bet tā pa īstam bērnu kristības pretinieki radās tikai 16. gadsimtā. Visas tādas sektas viemēr sagrozījušas bībeli, vēsturi, grieķu un ebreju valodas gramatiku, jo pārsvarā tie ir slinki uz mācīšanos, tāpēc arī kļūdās. Neviena šitāda mācība apustuļu laikā nav bijusi, ka nedrīkstētu kristīt bērnus, ka nedrīkstētu kristīt aplejot vai apslacot – tie ir tikai pēdējo gadsimtu izgudrojumi, jo pirmapustuļu draudzē kristīja visus un visos veidos, par to ko šodien māca baptisti, pentakosti un adventisti – par tādām lietām pat nebij neviens iedomājies acīmredzot tajā laikā.

 7. jā nokrati pīšļus pār Jēzus liecību, ka bērniņiem pieder debesu valstība, ka bērniņiem tiek dota ticība, nokrati pīšļus un nicicni tos mazākos. Jāņa kristība – no cilvēkiem vai no Dieva? Retorisks jautājums – protams, ka no Dieva. Tad cik gan vairāk Jēzus kristība ir no Dieva, bet šitie sektanttveidīgie kristību par cilvēcisku rituālu/simbolu tur. Vai tev kur rakstīts, ka kristīt drīkst tik tos, kam pareiza teoloģiska izpratne? Vai nav tā, ka izpratne un atziņa ir ticības augļi nevis cēlonis? Ar ko pieaugušais atšķiras no zīdaiņa jaunpiedzimšanas procesā? Ar ko? Vai tu gribi sacīt, ka tādēļ, ka apliecināji ticību, esi uzņemts Dieva valstībā? Bet vai nav otrādi – tu spēji apliecināt ticību tik tādēļ, ka tiki uzņemts Dieva valstībā?

  Kas tad ir ticības apliecināšana? Tie ir dzīvas un patiesas ticības augļi, kurus zīdaiņi nespēj izrādīt, taču viņos ir priekšnosacījums – Jēzus liecība.Tā ir pestīšanas zīme nevis cēlonis.

  Pestīšanu neviens nepazaudē to nepieņemot, pestīšanu pazaudē no tās atsakoties. Neviens cilvēks nespēj pieņemt pestīšanu, gluži kā komā esošs slīkonis nespēj saukt palīgā, viņš var vienīgi atsacīties no savas dzīvības, kad ir pats jau reanimēts

 8. Nemaldieties, mani brāļi. Tie, kas samaitā ģimenes, nemantos Dieva valstību. Ja nu tie, kas tā dara attiecībā uz miesu, ir cietuši nāvi, cik gan daudz vairāk tā būs ar ikvienu, kas ar ļaunu mācību samaitā Dieva ticību, par kuru Jēzus Kristus tika krustā sists! Tāds, [šādi] kļūdams aptraipīts, pazudīs mūžīgajā ugunī, un tāpat ikviens, kas viņu uzklausa.

 9. tie deg par Dievu, bet bez izpratnes… pa stipru shnjaucot degunu, var izshnjaukt asinis… bij kaadi, kas teica, muusu teevi mannu eedushi, bet pashi ne to eeda, ne Kristus dziivo miesu pienjema… no savas puses varu pasludinaat, ka caurkritushaas augsburgieshu sektas sateliits KLB taada velna riikste ar vien ir… jo ne Kritus jums centraa, un cilveeks jums nekas, tik nepilniigs raksta gals, kas dara uzpuutiigus, un maldu apzinaashana un noraidiishana…

  ingar: nopeerc laachu ledu un uzliec uz galvas… :)

 10. Daudzām lietām piekrītu, bet vai vajadzīgs kristīt zīdaiņus ar ūdeni, nu nez. Jēzus pats kristījās pie Jāņa, pēc tam, kad pavadīja 40 dienas tuksnesī!
  Viņu nekristīja kā zīdaini! Esmu par to, ka mazus bērnus iesvētī, jo viņš jau nesaprot, kas tad ir ūdenskristības. man patīk kā ir manā draudzē Jaunajā Paaudzē, viss ir vienkārši un saprotami, kā augstskola- ticības ziņā!!!!:)

Atbildēt