71. Kādu grēku Dievs aizliedz ar piekto bausli?


Bailes no cilvēkiem

“Baidīšanās no ļaudīm noved pie pazušanas, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tiek pasargāts.” [Sal.pam.29:25]

bailes no cilvēkiem


Cilvēki cits citam var nodarīt ļoti daudz ļauna. Un, kad vērojam apkārt notiekošo netaisnību un vardarbību, ir viegli sākt no cilvēkiem baidīties.

Arī Dāvidam šajā ziņā bija zināma pieredze. 2. Samuēla grāmatas 24. nodaļā mēs lasām, ka viņš bija grēkojis pret To Kungu. Dāvids bija pelnījis sodu un viņam bija jāizvēlas viens no trim ļaunumiem: bads savā zemē, mēra epidēmija vai bēgšana no ienaidnieka, kas viņu vajāja. Dāvids sacīja: es labāk vēlētos krist Tā Kunga rokā, jo bezgalīga ir Viņa žēlastība, bet es gan nevēlos krist cilvēku rokā!

Diemžēl bailes no cilvēkiem ļoti bieži kļūst par iemeslu, kas attur ticīgas dvēseles no atgriešanās, vedot atkrišanā un ticības aizliegšanā.

Dieva vārds mūs brīdina, ka bailes no cilvēkiem ir liels slazds un lamatas. Uzmanies no šīm bailēm! Jēzus saka: “Nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē.”

Tomēr arī visiem bailīgajiem, kas bīstas no ļauniem cilvēkiem, tiek piedāvāta dievišķa palīdzība. Dieva vārds mudina: paļaujies uz To Kungu, un tu tiksi izglābts!

Izklausās ļoti vienkārši, taču briesmu brīdī tas nebūt nav vienkārši. Tā ir liela žēlastība, ja briesmu brīdī cilvēks spēj paļauties uz Dievu. Tā ir liela žēlastība un dārga patiesība, ka Dievs var glābt no visām briesmām, jo arī lielā nelaimē Jēzus vienmēr ir mums blakus.

Reiz kāds misijas laikraksts rakstīja par cilvēku, kas ticībā Jēzum bija pieredzējis ļoti smagus pārbaudījumus. Tas notika zemē, kur piederība Jēzum un savas ticības apliecināšana maksā ļoti dārgi. Šis cilvēks teica šādus vārdus: “Tas tiešām bija brīnišķīgs brīdis, kad es pārstāju baidīties, jo bailes ir pats briesmīgākais. Žēlastība mani bija atbrīvojusi no bailēm, un es paļāvos uz Dievu. Kad es pārstāju just bailes, mana sirds vairs nebija tik smaga.”

To saka cilvēks, kas bija piedzīvojis daudz smagu brīžu. Lai Dievs ikvienam no mums palīdz, ka nepadodamies bailēm no cilvēkiem! Mēs savā zemē līdz šim neesam piedzīvojuši lielas briesmas, tomēr nezinām, kā būs nākotnē. Bet mēs skaidri zinām vienu: Dievs arvien palīdzēs katram, kas uz Viņu paļaujas.

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.