55. Kā mums jāmīl savs tuvākais?


Tavs lūgšanas padomdevējs

Tam, ka mums nepieciešama lūgšana nav pārliecinošāka piemēra par to, ko rādījis mūsu Pestītājs.

Tavs lūgšanas padomdevējs


Jēzus ne vien mācīja saviem mācekļiem “Mūsu Tēvs” lūgšanu, bet arī pats bija viņiem spilgts piemērs savā lūgšanu dzīvē.

“Un, no rīta gaiļos cēlies, [Jēzus] izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza” (Mk.1:35).

“ Bet [Jēzus] nogāja tuksnesī un pielūdza Dievu” (Lk.5:16).

“Bet notika tanīs dienās, ka [Jēzus] aizgāja uz kalnu Dievu lūgt; un Viņš pavadīja visu nakti Dieva lūgšanā” (Lk.6:12).

“Un notika, ka [Jēzus] viens pats lūdz Dievu ..” (Lk.9:18).

“Un izgājis Viņš gāja pēc sava ieraduma uz Eļļas kalnu, un Viņa mācekļi Viņam gāja līdzi. .. Un Viņš aizgāja no tiem apmēram akmens metiena attālumā un, ceļos nometies lūdza Dievu” (Lk.22:39,41).

Dieva bērni tuvojas Viņam ne vien ar savām vajadzībām un rūpestiem, bet arī ar prieka un pateicības pilnām lūgšanām. Slavējiet Dievu ik dienas, lūgšanā izmantojot:

1.Lku.16:8-9,34-36
Neh.9:5-8
Ps.7:18; 22:23-27; 28:7; 34:2; 35:28; 44:9; 50:14; 51:17; 52:11; 54:8; 57:10; 63:4; 68:20; 69:31; 71:6,14; 75:2; 79:13; 86:12-13; 92:2; 95:1-7; 97:12; 100; 103:1-5; 104:33; 107:1-3; 109:30; 116:1; 136:26; 145:1-2; 147; 150
Jes.12:5; 42:10
Lk.19:37; 24:53
Ap.d.16:25
1.Kor.15:57
2.Kor.2:14; 9:15
1.Tim.1:12; 2:1
Ebr.13:15
1.Pēt.1:3
Atkl.5:13; 7:12; 11:17; 19:5.

Lai citu piemērs mudina jūs lūgt:

Ja jums nepieciešama lūgšana …

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.