322. Kā draudze sasaista grēkotājus?


Aizsedz savas ausis

Herētiķis Ārijs 325.gadā stāvēja imperatora Konstantīna un Nīkajas koncila priekšā. Kad viņu aicināja izskaidrot savu mācību, Ārijs ēģiptiešu deju grupas pavadījumā sāka dziedāt! Ārija dziesmā izteiktā mācība bija tik herētiska, ka kristīgie bīskapi protestā un dusmās aizsedza ausis. Pēc divām nedēļām šis pats Nīkajas koncils nolasīja spriedumu Ārija maldu mācībai. Šoreiz, kā tas parādīts šajā lappusē, Ārijs rīkojās tāpat, kā iepriekš koncils. Viņš aizsedza ausis! Velnišķās maldu mācības ievainots, Ārijs nespēja paciest skaidro Dieva vārdu.

Aizsedz savas ausis

MŪZIKA, KAS NOKAUJ

Ārija “dziedātā herēze” neaprobežojās tikai ar šo vienu uznācienu Nīkajas koncila teologu priekšā. Īpašas pūles viņš veltīja tam, lai radītu dziesmiņas, kas dziedamas pirms ēdienreizēm, kā arī dziesmas jūrniekiem, dzirnavniekiem un ceļiniekiem. Ārija populārās dziesmiņas iespaidoja daudzu tūkstošu sirdis un prātus, vedinot noliegt Trīsvienību, Jēzus dievišķību, un galu galā pašu kristīgo ticību.

SKAISTI IZDZIEDĀTA MALDINĀŠANA

Vēsture ir pierādījusi, ka mūzika ir visiedarbīgākais veids, kā ieviest baznīcā kādu maldu mācību. Tas tā notiek arī mūsdienās. Televīzijā vai radio dzirdēta dziesmiņa spēj pārliecināt nopirkt kādu noteiktu preci, jums to pat neapzinoties. Līdzīgi arī lipīgs meldiņš, atjautīgi savienots ar reliģisku tekstu, var viegli iepotēt herēzes vīrusu jūsu kristīgajā ticībā, bieži vien jums to pat neapjaušot.

Dzirdot dziesmas vai himnas, kuras, tā vietā lai slavētu Dieva darbu, runā par to, ka mums kaut kas ir jādara savas pestīšanas labā, ja nepieciešams aizsedziet ausis, kā to darīja bīskapi Nīkajā. Šie lipīgie maldi veids varbūt uzreiz nenogalinās jūsu ticību, taču šķietami nevainīgie “muzikālie vīrusi” var pamazām sagraut jūsu Dieva doto, uz Kristu vērsto ticību, pametot jūs vienu ar jūsu pašu veltīgajām, nekur nederīgajām reliģiskajām idejām un centieniem.

MĀCIETIES DIEVA VĀRDU MŪZIKĀ

Tomēr, paldies Dievam, mūzikas nozīmei kristiešu dzīvē ir arī otra puse. Pareizi lietojot šo Dieva dāvanu – mūziku, Dieva šķīstījošais, dzīvu darošais vārds ar spēku ienāk jūsu sirdī un prātā. Izmantojiet mūziku, mācot bērnus (5.Moz.31:19), mierinot satrauktas sirdis (1.Sam.16:23) un liecinot par Dieva darbiem (Ps.105:1-2). Labu mūziku līdz ar ticības vēsti izmantojiet ikdienā, “runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs” (Ef.5:19).

Arī tad, kad no kristīgas dziesmas gūtais garīgais pacēlums ir jau noplacis, ja tās teksts ir pamatots Dieva dzīvu darošajā vārdā, šis vārds darbojas dienām, pat gadiem ilgi, ticīga cilvēka sirdī un dvēselē (1.Tes.2:13).

Nopietni izvērtējiet mūziku. Nedziediet šķietami kristīgas dziesmiņas tikai tāpēc vien, ka tām ir skaista melodija vai vienkārši vārdi. “Pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva” (1.Jņ.4:1). Lūdziet, kā lūdza dziesminieks ķēniņš Dāvids: “Lai Tev patīk manas mutes valoda” (Ps.19:15). Tad, Dieva vārda vadīts, paļaujieties, ka Svētais Gars caur šo Vārdu “jūs vadīs visā patiesībā” (Jņ.16:13). Kristus patiesība ir vienīgā patiesība, kas dod dzīvību! Tāpēc “Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam” (Kol.3:16).

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Aizsedz savas ausis”

  1. moritz:


    aarijs bluuzmenis… :) juusu galaa viens dzheks ar iisaam pasacinjaam aizraujaas… bet tur viss chikeniekaa…Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.