22. Ko Dievs pieprasa no mums pirmajā bauslī?


Adventa vainags un tā garīgā nozīme

Adventa vainags mūsdienās ir kļuvis par Ziemassvētku rotājumu, kura izgatavašanā katrs var izpausties radoši, nesekojot striktiem noteikumiem.

Adventa vainags un tā garīgā nozīme


Latvijā parasti sastopam gredzenveida vainagus ar četrām svecēm. Šo vainagu var steigā kaut kur nopirkt, vai arī kopā ar ģimeni vai draugiem rūpīgi izgatavot. Tas paliek katra paša ziņā.

Neskatoties uz izmaiņām klasiskajā izskatā, adventa vainaga pielietojums nav izmainījies.

Būtībā tas ir analogs atpakaļskaitīšanas taimeris Jēzus Kristus dzimšanas svētku gaidītājiem, ko ieviesa vācu luterāņi 16. gadsimtā.

Lai vērstu uzmanību uz Adventa jeb gaidīšanas laika garīgo saturu, pārdomāsim katras sveces vēstījumu.

Pirmā ir pravietojuma svece. Tā simbolizē Vecās Debrības pravietojumus, par Glābēja, pasaules gaismas, nākšanu. Mēs svinām šo pravietojumu piepildījšanos, kad pasaules Glābējs ienāk pasaulē kā bērniņš, mūsu sirdīs ar ticību Dieva Vārdam un atkal atnāks godībā, lai noturētu pēdējo tiesu.

Otrā ir Betlēmes svece. Tā norāda uz Jēzus, Dieva Dēla, piedzimšanu no Jaunavas Marijas. Tā simbolizē mūsu gatavošanos satikt bērniņu Jēzu.

Trešā Adventa vainaga svece ir ganu svece. Tā norāda uz Glābēja ienākšanu mūsu sirdīs ar ticību Viņa svētajam Vārdam. Kā gani ieraudzīja Glābēju savām pašu acīm un ieticēja, tā mēs Viņu skatām ar ticības acīm. Tā simbolizē arī mūsu kristīgo liecību, kad, līdzīgi ganiem, apliecinām un sludinām savu ticību.

Ceturtā ir eņģeļu svece. Tā norāda uz Kristus otro atnākšanu ar saviem eņģeļiem godībā, lai uzņemtu pie sevis Debesīs visus ticīgos.

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.