188. Ko Bībele māca par Jēzus ieņemšanu?


e-pāvests atļauj ziedot

Vakar iesākušos adventa laiku Viņa e-minence e-pāvests pasludināja par īpašu žēlastības laiku, jo cilvēce var rūpīgāk pievērsties Radītāja dāvātajām garīgajām vērtībām – Dieva vārdam un svētajiem sakramentiem. „Tās ir dāvanas, kuras mums dāvājis pats Dievs. Ar šo dāvanu starpniecību mēs saņem patiesu ticību un Svēto Garu, un tas ir būtiskākais mūžīgai svētlaimei,” norādīja e-minence.

22209076.jpg

e-pāvests arī sacīja, ka apdāvināšana Ziemassvētkos ir līdzība, kurai būtu jāvērš uzmanība uz vislielāko Dieva dāvanu pasaulei – Dieva Dēlu Jēzu Kristu mūsu Glābēju. e-pāvests sacīja: „Pestītāja nākšana pasaulē ir tikpat būtisks notikums kā radīšana. Ar radīšanu iesākās šī pasaule, bet Dieva Dēls ir durvis, kas ieved mūžīgajā dzīvībā.”

Sākot no šodienas Viņa e-minence atļauj ikvienam ziedot ŠEIT> e-BAZNICAi tādējādi ņemot līdzdaļu šajā evaņģēliskajā kalpošanā virtuālajā pasaulē. „Jā! Es atļauju ziedot,” sacīja e-pāvests un paskaidroja: „Mēs vēlamies 15% šajā adventa un Ziemassvētku gaidīšanas laikā dāvāto līdzekļu novirzīt datoru iegādei un interneta pieslēgumu nodrošināšanai cilvēkiem, kam ir nepieciešamas draudzīgs atbalsts. Tā būs viņu Ziemassvētku dāvana, kuru pasniegt varēsim vienīgi kopīgiem spēkiem!”


Konfesionāli Luteriskā Biedrība
Krišjāņa Barona iela 125-15, LV-1012
Reģ.nr. 40008118904
Konts “Swedbank” AS: LV94 HABA 0551 0185 4579 2Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.