224. Ko nozīmē tas, ka Draudze ir svēta?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par kristīga liecība

Adventa vainags un tā garīgā nozīme

Adventa vainags mūsdienās ir kļuvis par Ziemassvētku rotājumu, kura izgatavašanā katrs var izpausties radoši, nesekojot striktiem noteikumiem.

Adventa vainags un tā garīgā nozīme

Lasīt tālāk »Dažādi veidi, kā liecināt pasaulei

Liecināt var labi, taču to var darīt arī slikti un nepareizi. Labi un pareizi ir aizstāvēties savas cerības dēļ (1.Pēt.3:15). Šie vārdi ir teikti kā mudinājums kristiešiem nebaidīties no pretiniekiem, bet savās sirdīs “godāt Kristu par Kungu”.

dažādi veidi, kā liecināt pasaulei

Lasīt tālāk »


Kad mūsu tuvākais izdara kaut ko sliktu

Dažkārt, kristīgas liecības gadījumā, runāšanu uzskata par kristieša pienākumu. Jau iepriekš minējām, kad tas tā nav. Šeit jāuzsver, ka arī klusēšanu var uzskatīt par pienākumu gandrīz tikpat bieži, cik runāšanu.

kad mūsu tuvākais izdara kaut ko sliktu

Lasīt tālāk »


Spēju liecināt par Kristu var pārbaudīt divējādi

Viena no šīm pārbaudes iespējām parasta cilvēka dzīvē gadās ļoti reti, daudzi to vispār nepiedzīvo. Tas ir aicinājums sniegt liecību tiesā. Tiesas darbinieku darbs lielā mērā atkarīgs no liecinieku patiesīguma. Ja liecinieki nestāsta patiesību, lietu var arī neizlemt vai arī pieņemt nepareizu spriedumu. Melot tiesā nozīmē uzņemties milzīgu atbildību.

spēju liecināt par Kristu var pārbaudīt divējādi

Lasīt tālāk »


Vārdi, patiesība un mīlestība

Ir daudzi izteiksmes veidi, kas var šķist gluži nekaitīgi. Tomēr, ja padomā par bezjēdzīgi izniekoto laiku, rodas iemesls apšaubīt šādu runu nekaitīgumu. Mūsu vārdi jāpārbauda pēc šādiem principiem: vai tie ir patiesi, vajadzīgi, pilni mīlestības? Daudz kas paliktu neteikts, ja to iepriekš šādi pārbaudītu.

Vārdi, patiesība un mīlestība

Lasīt tālāk »


 1  2 »