152. Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami "es ticu"?


8 slavenākie Jēzus izteicieni

Pētnieki no Amerikas Bībeles biedrības ir noskaidrojuši, kuri ir vispopulārākie Svētajos Rakstos atrodamie Jēzus izteicieni.

Jēzus izteicieni


Par pamatu pētījumam tika ņemti Bībeles teksti, kuros ir izmantota Jēzus tiešā runa, kad Pestītājs māca, lūdz vai stāsta līdzību. Piedāvājam iepazīties ar astoņiem citātiem no Jaunajās Derības, kurus iemīļojuši un visbiežāk lieto dažādi kristīgie ļautiņi.

 • “Tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara.” sacīts Kalna svētrunā, runājot par žēlsirdības dāvanu došanu, un ņemts no Mateja evaņģēlija 6:3:.
   
 • “Kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat darait viņiem.” plaši pazīstamais Zelta likums ir atrodams, gan Mateja evaņģēlija 7:12, gan Lūkas evaņģēlija 6:31
   
 • “Pagriez arī otru.” mācīts par atriebību un minēts Mateja evaņģēlija 5:39 un Lūkas evaņģēlija 6:29
   
 • “Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti.” sacīts Kalna sprediķa laikā par tiesāšanu un piefiksēts Mateja evaņģēlija 7:1
   
 • “Aci pret aci un zobu pret zobu.” runājot par atriebību, citēta Tora un tas pierakstīts Mateja evaņģēlija 5:38
   
 • “Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.” sacīts farizejiem, skaidrojot, kurš ir lielākais bauslis bauslībā, un pierakstīts Mateja evaņģēlija 22:39 un Marka evaņģēlija 12:31
   
 • “Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja.” sacīts mācekļiem Ģetzemanes dārzā starp lūgšanām un atrodams Mateja evaņģēlija 26:41 un Marka evaņģēlija 14:38
   
 • “Jūs mazticīgie.” sacīts apustuļiem vētras laikā, braucot pāri Galilejas jūrai un lasāms Mateja evaņģēlija 8:26

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.