134. Kādās divas daļās varam iedalīt grēku?


Jēzus līdzības hronoloģiskā secībā

Viena no visgrūtāk atrisināmajām Jaunās Derības problēmām ir visu salikt pareizā kontekstā un secībā. Tas sagādā grūtības gan līdzību un mācības atrašanā, gan izpratnē. Jēzus sludināšanu un līdzības sagrupējot vēsturiski hronoloģiskā secībā, redzēsim ne tikai katra evaņģēlija pamatdabu, bet arī tā mērķi.

Jēzus līdzības hronoloģiskā secībā


Jēzus darbus visskaidrāk interpretē Marka evaņģēlijs. Papijs II gadsimta sākumā mums stāsta:

“Marks, būdams Pētera interpretētājs, rakstīja tiešām precīzi, kaut arī ne pēc kārtas, visu, ko viņš atsauca atmiņā par Kunga sacīto vai darīto… Viņam prātā bija viens mērķis: neizlaist neko no dzirdētā, kā arī nepaziņot tur neko nepareizu.”

Savukārt Mateja evaņģēlijā mēs atrodam garu pārskatu par Jēzus līdzībām un sludināšanu. Lūkas darbs parāda, ka viņš krustām šķērsām apceļoja Svēto Zemi, jautājot un apkopojot bagātīgu mācības un līdzību ražu, kā pilnīgi trūka galilietim Levijam. Varbūt Jēzus kalpošanu Perejā Matejs neuzskatīja par tik svarīgu kā pagānu izcelsmes Lūka. Tomēr Jānis, kā mēs tūlīt varam redzēt, stingri ierobežoja sevi, aprakstot tikai notikumus, kuriem viņš pats bija aculiecinieks un kurus nebija stāstījuši citi. Evaņģēlistu darba dalīšana bija ievērojami skaidra un konsekventa.

Līdzību un mācību kursu grupēšana vēsturiski hronoloģiskā secībā izskaidros šīs lietas gan tiem, kas paši grib iepazīties ar Bībeli, gan Bībeles studiju grupām. Vienlaicīgi kļūst skaidrs Jēzus kalpošanas plašums un vēriens.

Galilejas posms Mateja Marka Lūkas
1. Divi parādnieki     7:36-50
2. Līdzība par sējēju 13:1-23 4:1-20 8:4-15
3. Augošā sēkla   4:26-29  
4. Nezāles 13:24-30, 36-43    
5. Sinepju sēkliņa 13:31-32 4:30-32  
6. Raugs 13:33    
7. Apslēptā manta 13:44    
8. Visdārgākā pērle 13:45-46    
9. Tīkls 13:47-50    

Astoņas no šīm līdzībām stāsta par Debesu valstības dabu. No perioda starp Galilejas un Perejas posmiem Matejs dod līdzību par

  Mateja Marka Lūkas
10. Kalpu, kas nebija žēlsirdīgs 18:21-35    

Līdzības no kalpošanas Perejā ir pierakstījis Lūka. Tagad galvenie jautājumi ir cilvēku attieksme pret Jēzu un Dieva mīlestības atzīšanu. Dažādi Perejas posmi apgaismo Jēzus misijas darbu.

 

Perejas apgabals Mateja Marka Lūkas
11. Labais samarietis     10:25-37
12. Bagātais muļķis     12:16-21
13. Koks bez augļiem     13:6-9
14. Goda vietas kāzu mielastā     14:7-11
15. Lielais mielasts     14:15-24
16. Māceklības cena     14:25-35
17. Pazudusī avs     15:1-7
18. Pazudušais grasis     15:8-10
19. Pazudušais dēls     15:11-32
20. Netaisnais pārvaldnieks     16:1-13
21. Bagātais vīrs un Lācars     16:19-31
22. Grēka cēlonis un dzirnakmens     17:1-2
23. Ticība, kas izrautu vīģes koku     17:5-6
24. Nevērtīgais kalps     17:7-10
25. Uzstājīgā atraitne     18:1-8
26. Farizejs un muitnieks Templī     18:9-14
27. Strādnieki vīnadārzā 20:1-16    
28. Desmit talenti un bagātnieks, kurš devās uz tālu zemi     19:11-28

 

Ciešanu nedēļas līdzības Mateja Marka Lūkas
29. Divi dēli un prasība strādāt vīnadārzā 21:28-32    
30. Vīnadārzs, uz kuru beigās īpašnieks sūta savu dēlu 21:33-46 12:1-12 20:9-19
31. Kāzu mielasts un lūgtie viesi 22:1-14    
32. Desmit jaunavas 25:1-13    
33. Kalpi un viņu saņemtie talenti 25:14-30    

Mēs varam redzēt, ka līdzības galvenokārt ir sadalītas starp Mateju un Lūku. Matejs atspoguļo trīs līdzības par vīnadārzu, kas pēc tradīcijas attēlo Israēlu, un divus kāzu aprakstus. Kā vispārēju likumu mēs varētu minēt to, ka ar Debesu Valstību un Jēzus otro atnākšanu saistītās līdzības ir atrodamas pie Mateja, bet citas – pie Lūkas.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.