246. Kā notiks augšāmcelšanās?Publiskā kalpošanas amata pilnvaras

Tā kā mācītāja amats ir Dieva Vārda sludināšanas amats (Kalpošana ar Vārdu un Sakramentiem, žēlastības līdzekļu amats, atslēgu vara.), tad ticīgajiem ir jāpakļaujas savam mācītājam tā, kā viņi pakļautos pašam Dievam (Ebr.13:17; Lk.10:16). Tādēļ, kamēr vien mācītāji ir patiesi Dieva Vārda kalpi, viņu pilnvaras ir tikpat lielas, kā Dieva Vārda pilnvaras. Taču, tikko kā viņi novirzās no Dieva Vārda un māca cilvēku izdomātu bauslību, viņiem nav nekādu pilnvaru un viņu klausītājiem ir savas sirdsapziņas priekšā jāatsakās tiem paklausīt (Mt.23:8; Rom.16:17).

Lasīt tālāk »Agrīnā baznīca un velna neveiksmīgā cīņa

1.Moz.3:15 Dievs sola sūtīt cilvēkiem Pestītāju, tādējādi uzsākot neizbēgamu karu starp sātanu un Dieva dzīvo Vārdu, pašu Kristu.

agrīnā baznīca un velna neveiksmīgā cīņa

Lasīt tālāk »


Draudzes ir īpašs dārgums Jēzum

Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīju septiņus zelta lukturus, lukturu vidū kādu Cilvēka Dēlam līdzīgu, ieģērbtu garos svārkos un apjoztu ar zelta jostu ap krūtīm. [Atkl.1:12-13]

Lasīt tālāk »


Āfrikāņu kristietības ēnas puses

Āfrika aizņem gandrīz ceturtdaļu zemeslodes sauszemes un tur dzīvo 1,1 miljards cilvēku, kuriem reliģija pieder pie ikdienas.

Āfrikāņu kristietības ēnas puses

Lasīt tālāk »


Dieva sacītais par baušļiem

Ko nozīmē Dieva sacītais:

es, Kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz trešajam un līdz ceturtajam augumam – tiem, kas mani nīst, bet es daru žēlastību tūkstošiem – tiem, kas mani mīl, un tiem, kas tur manus baušļus. [2.Moz.20:5-6]

Dieva sacītais par baušļiem

Lasīt tālāk »


Jēzus ir upurējis pats Sevi par visiem kristiešiem

Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā. [1.Pēt.3:18]

Jēzus ir upurējis pats Sevi

Lasīt tālāk »