107. Ko Dievs aizliedz astotajā bauslī?Tā Kunga atnākšana tuvojas

Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs.. gaidīt svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu. [Tit.2:11–13]

Tā kunga atnākšana tuvojas

Lasīt tālāk »Piemini mani, ak Kungs

Piemini, Kungs, Savu laipnību, Savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga. Nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc Savas žēlastības Savā lielajā laipnībā, ak, Kungs! [Ps.25:6-7]

Lasīt tālāk »


Holivudas slavenības, kuri ir kristieši

Divpadsmit Holivudas slavenības, kuras nekaunas publiski vārdos un darbos apliecināt savu ticību Jēzum Kristum un piederību kristīgajai baznīcai.

Holivudas slavenības kristieši

Lasīt tālāk »


Dievs soda grēkotājus

Vai Dievs soda bērnus par savu vecāku grēkiem?

Dievs soda grēkotājus

Lasīt tālāk »


Lieciet savai ticībai parādīties ļaužu priekšā

Tāpēc pielieciet visas pūles un parādait savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu. [2.Pet.1:5]

lieciet savai ticībai parādīties ļaužu priekšā

Lasīt tālāk »


Vietas dievkalpojumā jārezervē

Singapūrā ir kāda draudze, kuras locekļiem, lai tie varētu apmeklēt dievkalpojumu, ir savlaicīgi jārezervē vietas dievnamā.

vietas dievkalpojumā jārezervē

Lasīt tālāk »