177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?Parunāsimies?

Vai tu tiešām gribi iznīcināt Manu tiesu, Mani nolikt par netaisnu, lai pats rādītos taisns? …Tad grezno sevi taču ar cildenumu un diženumu un tērpies greznumā un godībā! …Uzlūko katru pārgalvi, kas ir iedomīgs, un pazemo viņu un satriec bezdievīgos tur, kur tie stāv! (Īj 40:8, 10,12)

Lasīt tālāk »Jēzus ir upurējis pats Sevi par visiem kristiešiem

Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā. [1.Pēt.3:18]

Jēzus ir upurējis pats Sevi

Lasīt tālāk »


Sagatavošanās laulībai

Būtu grūti šeit sniegt sīkus paskaidrojumus, jo dažādu valstu tradīcijas un likumi ir ārkārtīgi atšķirīgi. Vispārēji var teikt, ka daudzās valstīs, pat vairumā valstu, ir atcelti daudzie pirmslaulību likumi un tradīcijas. Toties bieži notiek tāda “saderināšanās”, kurai praktiski nav likuma spēka.

sagatavošanās laulībai

Lasīt tālāk »


Lūgšana astotajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Kungs Jēzu, Tu, savas draudzes modrais sargs un gans!

koki

Lasīt tālāk »


Piedošana bez gala un malas

Mēs esam vieglprātīgi attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un akli ir domāt, ka tad, ja mums pret kādu nav ļaunu domu, tad tas ir tas pats it kā mēs viņam būtu piedevuši.

Piedošana bez gala un malas

Lasīt tālāk »


Lielie meli par velna neesamību

Bet gadās arī tā, ka lielie meli nāk pie cilvēka citā veidolā. Nav teikts, ka tie vienmēr nāk kā Dieva noliegšana un materiālisms. Var gadīties, ka tie nemaz neuzbrūk ticībai Dievam. Daudzi joprojām ir pietiekami pieredzējuši, lai neļautu sevi tik lēti piekrāpt. Viņi ir gana daudz pieredzējuši Dievu un bijuši saskarsmē ar Viņu, un tādēļ viņi nav gatavi tik vienkārši apmainīt šo ticību pret “šķidru putraimu virumu”. Lielajiem meliem ne vienmēr atmaksājas sludināt, ka Dievs ir miris. Kādreiz tie izmanto citu stratēģiju un uzbrūk citādi. Tie saka nevis – Dieva nav, bet gan: Velna nav.

par velna neesamību

Lasīt tālāk »