16. Ko Dievs vēlas mums teikt ar pirmo bausli?Mīlestība kā sapratne un līdzcietība

Protams, ir iespējams izrādīt mīlestību, darot ārēji “labus darbus”, varbūt pat plašā mērogā un ar šķietami labu iznākumu. Tādus “labos darbus” reizēm uzlūko un vērtē diezgan virspusēji. Ja papēta rūpīgāk, var atklāties, ka tie nodarījuši arī daudz ļauna. Ja, piemēram, mēs dodam daudz naudas bērniem un jauniešiem, tas var šķist ļoti augstsirdīgi un mīloši, bet, ja mēs nemācām viņus būt uzcītīgiem, mācīties, strādāt kādu darbu, rūpēties par sevi utt., mēs varam viņiem nodarīt daudz ļauna ar šo “labsirdību” vien.

Lasīt tālāk »Nepieciešamība apliecināt kristīgo ticību

Vienkāršiem cilvēkiem, kas dzīvo kristīgā sabiedrībā, ticības apliecinājums ir ikdienišķa dzīves sastāvdaļa, piemēram, ģimenē, skolā, dievkalpojumā un sadraudzībā ar draugiem un radiniekiem. Pavisam citādi ir tad, ja kādā vietā kristiešu ir maz un apkārtējie ir neticīgi vai turas pie citas reliģijas.

nepieciešamība apliecināt kristīgo ticību

Lasīt tālāk »


Baušļus pildīt nav iespējams

Viss sākās ar čūskas kārdinājumu: “Jūs būsit kā dievi” un turpinājās ar aplamām ilūzijām par Bauslības pildīšanu, kad pietrūkst izpratnes, ka Bauslība ir nākusi, lai grēks vairotos, taču cilvēks maldīgi iedomājas, ka spēj baušļus pildīt.

baušļus pildīt nav iespējams

Lasīt tālāk »


Cik daudz ūdens nepieciešams kristībai

Reiz satikās teoloģijas students no luteriskā semināra un dedzīgs baptistu sludinātājs, un kopīgiem spēkiem viņi mēģināja izspriest cik daudz ūdens nepieciešams kristībai, lai skaitītos notikusi.

cik daudz ūdens nepieciešams kristībai

Lasīt tālāk »


Ticība – Gara darbība un cilvēku darbs

Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām. (Ebr.11:1)

ticība - Gara darbība un cilvēku darbs

Lasīt tālāk »


Vai šoreiz viss ir citādi?

Un nu tagad nostājieties še, lai es ar jums izskaidrojos Tā Kunga priekšā par visiem labiem darbiem un žēlastības liecībām, ko Viņš jums un jūsu tēviem ir parādījis. [1.Sam.12:7]

Vai šoreiz viss ir citādi?

Lasīt tālāk »