189. Ko Bībele māca par Jēzus piedzimšanu?Brīnumi turpinās

Atstāstīdams mums neparasto notikumu kāzās Kānā, šā notikuma aculiecinieks apustulis Jānis norādīja, ka tas bijis Jēzus pirmais brīnumdarbs, kas atklājis Viņa godību. Jānis arī sacīja, ka šim pirmajam sekojušas neskaitāmas citas brīnumainas zīmes, kuras veicis Jēzus. Par šiem Jēzus brīnumdarbiem baznīcā tiek sprediķots svētdienās pēc Kristus atspīdēšanas jeb epifānijas. Baznīcas gada 3. svētdienai pēc Kristus atspīdēšanas baznīcas tēvi sprediķiem ir izvēlējušies Mateja evaņģēlija 8. nodaļas pirmos 13 pantus. Šāda izvēle ir visnotaļ pamatota. Jēzus pirmais brīnumdarbs bija saistīts ar nedzīvām lietām – ūdeni, kas tika pārvērsts vīnā. Tas atklāja, ka Jēzus dara Dieva darbus, valdot pār dabas spēkiem tā, lai tie nestu svētību cilvēkiem. Savukārt šis teksts stāsta par diviem Jēzus brīnumdarbiem, kurus Viņš tiešā veidā veicis pie pašiem cilvēkiem. Tādējādi tas ir iepriekšējās Jēzus zīmju tēmas turpinājums.

Lasīt tālāk »Otrais bauslis un Tēvreizes pirmā lūgšana

Dieva Vārdas* nozīmi mums parāda otrais bauslis ar nopietno brīdinājumu, pieminot sodu, kā arī ikdienas lūgšanas pirmais lūgums.

Otrais bauslis un Tēvreizes pirmā lūgšana

Lasīt tālāk »


Pasaules gala sākums tuvojas

Radikāli noskaņoti kristieši pastarās dienas gaidītāju interneta vietnē “Unsealed” izteikuši brīdinājumu, ka īstenais pasaules gala sākums jau tuvojoties un drīz būšot klāt.

pasaules gala sākums tuvojas

Lasīt tālāk »


Jauna gaisma un labprātība

Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu! [Ps.51:12]

Jauna gaisma un labprātība

Lasīt tālāk »


Ticība, kas cīnās

Glābjoša ticība ir ticība, kas cīnās. Varbūt īsu laiku to pavada spēcīgas sajūtas un tā jūt gan mieru, gan prieku. Bet parasti tā izjūt vairāk nespēku nekā spēku, tur ir vairāk cīņas nekā miera, vairāk sausuma nekā svētības brīžu. Tas viss nenozīmē, ka ticība iznīkst un mirst.

ticība, kas cīnās

Lasīt tālāk »


Kristības lietošana

Ja Svētais Vakarēdiens ticīgajam ir jālieto bieži (1.Kor.11:26), Rakstos nekur nav teikts, ka viens un tas pats cilvēks būtu vairāk kā vienu reizi jākristī. Gluži otrādi, vienreiz izdarītai Kristībai ir jāmierina un jāuzmundrina ticīgais visu mūžu (1.Pēt.3:21; Gal.3:26-27; Rom.6:3 un turpm.).

Kristības lietošana

Lasīt tālāk »