345. Kādam nolūkam mūsu Kungs Jēzus Kristus lieto Vakarēdiena atribūtus?Vai dzirdi Dieva vārda sludināšanu?

Ko viltīga mēle Tev dos, vai ko viņa Tev pieliks? (Ps.120:3)

Lasīt tālāk »Rādīs filmu “Jēzus nogalināšana”

Ikvienam, kam pieejams televīzijas kanāls “National Geogroaphic”, Pūpolsvētdienas vakarā pulksten 21:00 būs ekskluzīva iespēja skatīties trīs stundu garo filmu “Jēzus nogalināšana”.

Filma Jēzus nogalināšana

Lasīt tālāk »


Mirt nemirsiet vis

Sātana melīgais apsolījums ir visu melu pamatā – tā ir fantāzija, iedomāta šķietamība par dzīvību. Tā kā Sātana vārdi izskan apsolījuma formā, tad tā ir sava veida derības slēgšana, kas attiecas uz nākotni. Viltīgā, netiešā un krāpnieciskā veidā velns šķiet apsola dzīvību – mirt nemirsiet vis.

Sātans pieviļ Ievu sacīdams: jūs mirt nemirsiet vis

Lasīt tālāk »


Marijas pielūgsme ir bez Bībeles pamatojuma

Marija sacīja: “Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu; redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu, jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir Viņa vārds. [Lk.1:46-49]

Marijas pielūgsme ir bez Bībeles pamatojuma

Lasīt tālāk »


Palikt pie īstenās atziņas

Neaizraujieties ar visvisādām svešām mācībām, jo ir labi, ka sirds tiek stiprināta žēlastībā, ne ar ēdieniem, no kā nekāda labuma nav ticis tiem, kas tā dzīvo. [Ebr.13:9]

palikt pie īstenās atziņas

Lasīt tālāk »


Domāt un runāt par tuvāko

Kas ar bausli “Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko” no mums tiek prasīts?

domāt un runāt par tuvāko

Lasīt tālāk »