192. Kādēļ Dieva Dēls sevi tik ļoti pazemoja?Nāves sods neticībai

Ik rītus es iznīcināšu visus bezdievjus zemē, lai izdeldētu no Tā Kunga pilsētas visus ļauna darītājus. [Ps.101:8]

Lasīt tālāk »Nešaubīga pārliecība

Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju.

nešaubīga pārliecība

Lasīt tālāk »


Atmaskoti vairāki simti garīdznieki – laulības pārkāpēji

Atklājies, ka hakeru nozagto neuzticīgu partneru vietnes AshleyMadison.com klientu datu vidū ir vairāki simti ASV kalpojošu garīdznieku vārdi.

atmaskoti vairāki simti garīdznieki - laulības pārkāpēji

Lasīt tālāk »


Kāpēc vajadzīga vara

Daudziem tas var likties pārsteidzoši, bet daži filozofijas novirzieni atklāti noliedz vienkāršo atziņu, ka, lai varas iestādes spētu veikt savus pienākumus, nepieciešama ārēja vara. Viņi pat tiecas apgalvot, ka policija un aizsardzības spēki ir vainīgi pie sabiedrībā novērojamās vardarbības. Viņi domā, ka tikai šo spēku pastāvēšana vien ir izaicinoša. Šādas idejas top pie rakstāmgaldiem, tās nerada dzīves īstenība. Lai pierādītu, ka šāds domāšanas veids ir aplams, mums jāaplūko tikai divi fakti.

kāpēc vajadzīga vara

Lasīt tālāk »


Lūgšana divdesmit piektajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Kungs, Tu stiprais un dusmīgais Dievs! Mēs ne vien dzirdam tavos svētajos vārdos, ka grēki ir negantība tavās acīs, bet redzam ar savām acīm, kā tu grēkus sodi līdz trešam un ceturtam augumam.

negantība Jeruzalemē

Lasīt tālāk »


Bauslība un evaņģēlijs: gars un burts

Šis nošķīrums Rakstos tiek vairākkārt pamatots un atklāts; tas nosaka Dieva tautas vēsturi: “Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu” (Jņ.1:17), kā arī Jaunās Derības piepildījums Vecās Derības apsolījumos (Jer.31:33; Ec.11:19, 36:26; Joēla 3:1; 5.Moz.30:6 u. c.).

bauslība un evaņģēlijs

Lasīt tālāk »