140. Kā mums, pakļautiem mantotajam iedzimtajam grēkam, izbēgt no mūžīgas pazudināšanas?Skaidra mācība un atziņa ir par brīvu dotas dievišķās žēlastības dāvanas

Es pateicos Dievam vienumēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Kristū Jēzū, jo ar Viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās viscaur vārdos un atziņā. [1.Kor.1:4-5]

Lasīt tālāk »Glastonberijas festivālam sava baznīca

Anglijas kristīgo konfesiju pārstāvji kopīgiem spēkiem kārtējo reizi leģendārā Glastonberijas mūzikas festivāla teritorijā bija uzslējuši “telts baznīcu”.

Glastonberijas festivālam sava baznīca

Lasīt tālāk »


Klupšanas akmens neticīgajiem

Un ir akmens, pār kuru krīt, un klints, pie kuras piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolemti. [1.Pet.2:7-8]

klupšanas akmens neticīgajiem

Lasīt tālāk »


Grēka krustcelēs

Nevienas krustceles nelīdzinās grēka krustcelēm, jo tajās var nogriezties uz “tumsas tekām”, “galīgi neceļā” utt. (Sal.pam.2:13-15). Šī ļaunuma draudi izpaužas jau sākumā, kad tas šķiet nevainīgi vai tīrais sīkums. Kad atklājas ļaunuma daba, kļūst skaidrs, ka tā upuri jau atrodas uz ļauna ceļa.

grēka krustcelēs

Lasīt tālāk »


Mūsu visu samaitātā daba

Čūskas pirmie čuksti Ādamam un Ievai skanēja tā: “Vai tiešām Dievs ir teicis?” — Vai tad jūs saista kāds bauslis? Un vēl: “Jūs mirt nemirsit.” Tāds bija sākums, kas cilvēka dabai laupīja dievbijību, un kopš tā brīža cilvēks to pazaudēja.

Mūsu visu samaitātā daba

Lasīt tālāk »


Augsburgas Ticības apliecības atceres diena

Es runāšu par Tavām liecībām ķēniņu priekšā un nepalikšu kaunā. [Ps.119:46]

Augsburgas Ticības apliecības atceres diena

Lasīt tālāk »