8. Bībele... Kā tā ir sastādīta?Pievaldi mēli!

Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt. [2.Moz.20:7]

Pievaldi mēli

Lasīt tālāk »Atlaid Manu tautu

Tas Kungs, Israēla Dievs, saka tā: atlaid Manu tautu, ka tie Man sarīko svētkus tuksnesī. [2.Moz.5:1]

Atlaid Manu tautu

Lasīt tālāk »


Dievišķais Svētā Vakarēdiena iestādījums

Svētais Vakarēdiens ir ne mazāk dievišķs iestādījums un pavēle, kā Kristība [Mt.22:19] un Evaņģēlija sludināšana [Mk.16:15-16]. Svētajam Vakarēdienam, kuru mūsu Kungs iedibināja tajā naktī, kad tas tapa nodots, ir jāpaliek lietošanā līdz pat laiku beigām ["To darait, mani pieminēdami" (Lk.22:19); "To dariet, citkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami" (1.Kor.11:25)]. Tieši tā Svēto Vakarēdienu arī saprata un attiecīgi svinēja svētie apustuļi un senā kristīgā Baznīca.

Dievišķais Svētā Vakarēdiena iestādījums

Lasīt tālāk »


Bauslība un Evaņģēlijs Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā

Vai Bauslība un Evaņģēlijs ir atrodamas gan Vecajā Derībā, gan Jaunajā Derībā?

Bauslība un Evaņģēlijs Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā

Lasīt tālāk »


Reliģiozākais dzimums kristietībā

Sabiedriskās domas izpētes institūts “Pew Research Center” mēģinājis pārliecināties, kurš ir reliģiozākais dzimums starp kristiešiem.

Reliģiozākais dzimums kristietībā

Lasīt tālāk »


Kristīgā dzīve kā gājiens

Jūs bijāt skaistā gājienā, kas jūs ir kavējis paklausīt patiesībai? [Gal.5:7]

kristīgā dzīve kā gājiens

Lasīt tālāk »