72. Kad sākas cilvēka dzīvība?


Vissvarīgākās Kristus atgriešanās zīmes

Kopumā varētu teikt, ka daudzas no Kristus atgriešanās zīmēm jau ir piepildījušās vai turpina piepildīties viena pēc otras. Taču ir tādas zīmes, kuras izraisa vislielāko interesi.

Vissvarīgākās Kristus atgriešanās zīmes

Šīs zīmes ir Evaņģēlija pasludināšana visām tautām, jūdu tautas stāvoklis un pēdējā antikrista parādīšanās (Mt.24:14; Mk.16:15-16). Taču šajos jautājumos ir ļoti jāuzmanās. Jāatceras Kristus izteiktais brīdinājums par pārlieku piesardzību. To var ilustrēt ar konkrētu piemēru: Jeruzālemes krišanu un sagraušanu (Mt.24).

Pat neskatoties uz to Jeruzāleme ir “paceļams sacīkstes akmens visām tautām; visi, kas lūkos to pacelt, sagriezīs sevi uz tā” (Cah.12:3) Līdz šim nevienam nav izdevies līdz galam izskaidrot, kuri Mateja evaņģēlija 24. nodaļas vārdi attiecas uz Jeruzālemes krišanu un kuri – uz pēdējiem laikiem.

Daudzos aspektos šīs nodaļas teksts runā par abiem šiem periodiem. Runājot ar saviem pirmajiem mācekļiem, Jēzus sasaista šos abus periodus kopā. Šķiet, ka to Viņš darījis tāpēc, lai šie vārdi kā informācija, brīdinājums un mierinājums kalpotu gan toreizējiem mācekļiem, gan cilvēkiem visos laikos, uzturot tos modrībā (Mt.24:1,11,13,25,42).

Turpinot šo tēmu, jāsaka, ka pilnīga šo pravietojumu un zīmju izpratne iespējama vienīgi tad, kad parādījušās pēdējās zīmes: “Kad jūs to visu redzat, tad ziniet, ka viņš ir tuvu priekš durvīm” (Mt.24:33). Visbeidzot, mums jāsaredz vēl kāda problēma, ja vēlamies zināt, ka Kristus atgriešanās laiks ir tuvu – mums jāprot izvērtēt, cik lielā mērā Kristus Evaņģēlijam ir jābūt zināmam pasaules tautu vidū pirms laiku beigām (Mt.24:14). Vai nepieciešams, lai pestīšanas Vārdu būtu dzirdējis ikviens cilvēks katrā tautā, jeb varbūt pietiek ar to, ka Dieva vārds ir kļuvis par “liecību” cilvēcei kopumā?

Lai arī kāda būtu atbilde uz šo jautājumu, pašreizējām pārmainām pasaulē notiekot, drīz var pienākt brīdis, kad mēs ar pilnām tiesībām, balstoties Dieva vārdā, varēsim teikt: “Tagad ir jābūt laika beigām, nu jau Kristum jābūt pie pašiem vārtiem”.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.