7. Kādēļ Dievs mums ir devis Bībeli?


Velns mums ir zvērējis elles uguni

“Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē.” [1.Pēt.5:8-9]

velns mums ir zvērējis elles uguni


Mūsdienās velns ir guvis iespaidīgu uzvaru – tam ir izdevies ļoti daudzus pārliecināt, ka viņš vispār neeksistē. Grūti iedomāties labāku pozīciju, no kuras cilvēkus vest pazušanā. Vairumam cilvēku nav ne mazākās nojausmas, ka kārdinājumi nāk no ļaunvēlīgas garīgas varas.

Arī kristiešiem ir jāmostas un jābūt modriem, lai tie neaizmirst ļauno ienaidnieku. Diemžēl nereti kristieši dzīvo kā pa pusei aizmiguši, neapzinoties, kādās garīgās briesmās viņi atrodas. Neaizmirsti, ka velns mums ir zvērējis elles uguni! Tāpēc mums jābūt modriem un piesardzīgiem!

Velns spēj tēlot daudz un dažādas lomas. Nereti viņš parādās kā gaismas eņģelis [2.Kor.11:14]. Viņš pieviļ cilvēkus ar maldu mācībām un ķecerībām, kas pasniegtas kā bibliska patiesība. Jā, mums patiesi ir jāmostas un jālūdz Dieva Gara vadība, lai saprastu Viņa vārda patiesību.

Taču citkārt velns nāk “kā lauva rūkdams”. Šīsdienas Svēto Rakstu vārdi nepārprotami runā par vajāšanām, kas norisinās kristīgās ticības dēļ. Šajā ziņā velns rīkojas kā mežonīgs plēsējs, kas rūc un grib mums iedvest šausmas.

Mūsdienu pasaulē dažādas politiskas sistēmas kalpo par mūsu pretinieka, velna, instrumentu un ieroci. Politiskās diktatūras nesamierinās ar to, ka cilvēki dzīvo pasīvā paklausībā, neizrādot pretestību. Nē, tās vēlas ietekmēt un kontrolēt pat cilvēku domas un prātu – tev jādomā un jārunā saskaņā ar valdošo politisko ideoloģiju. Atšķirīgas domas un viedokļi nav pieļaujami. Kas neklausa, saņem sodu.

Dieva vārds māca: “Tam turieties pretī stipri ticībā.” Ticība tev vislabāk palīdzēs turēties un pastāvēt. Velns arvien mums pūlēsies atņemt ticību, jo zina: viņš būs zaudētājs, kamēr vien cilvēka sirdī mājos ticība Jēzum. Tiklīdz velnam izdodas ticību izšaubīt, tā cilvēks kļūst par vieglu laupījumu.

Jau no paša sākuma iegaumē visu Dieva vārda mācību, jo tu nezini, kad nāks pārbaudījumu brīdis. Un vienmēr paļaujies uz Jēzu!

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.