Ieskaties

7 komentāri par “Velna pārstāvji Baznīcā

 1. Kristīgā ētika, morāle, tikumība? Jā, tās gan ir dikti lab-skanīgas miega dziesmiņas, aiz kurām paslēpt savu dabu (no kuras pašiem kauns), bet vai zini, kas aiz tā “pareizā skaistuma” stāv?
  Ej nu, teolog, Kristīgā ētika, morāle, tikumība normāli ir bauslības trešais pielietojums saskaņā ar luterisko dogmatiku.8-)

 2. Vai kristīgo ētiku LA pie Dr.R.Slencskas nemācījies?
  Vai dikti lab-skanīga miega dziesmiņa aiz kuras paslēpt savu dabu bija?

 3. Redzi, esmu mācījies gan to gan šo:

  “Taisno mute pauž gudrību, bet viltnieku mēle tiks izdeldēta.
  Taisno lūpas pauž dziedinātājas atziņas, bet bezdievīgo mutes vārdi stāsta aplamības (Sal. pam. 10:31-32).”

 4. Jā, Svētajos Rakstos ir daudz gudrības , arī šī –
  Viņu rīkle ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļuvuši viltnieki, čūsku inde ir aiz viņu lūpām. Viņu mute ir pilna lāstu un rūgtuma. Viņu kājas steidzas izliet asinis, posts un bēdas ir uz viņu ceļiem, un miera ceļa viņi nepazīst.

 5. Tad nu (ja reiz zini) tad ar pieķeries gudrībai (kā to atrodam Sal. pam. 1. nod.):

  … Mans bērns, neej ar viņiem vienu ceļu, virzi savus soļus projām no viņu tekas! Jo viņu kājas skrien ļaunumam pretī un steidzas, lai izlietu asinis.

  Ir jau nu gan veltīgi izstiept tīklu putnu acu priekšā, bet viņi kāro pēc pašu asinīm un tīko paši pēc savas dzīvības. Tā klājas negaušiem, kuri dzenas pēc negoda peļņas; viņu skopums un negausība atņem dzīvību viņiem pašiem.

  Bet īstā gudrība tomēr skaļi pauž savu nemieru un liek uz ielām atskanēt savai balsij; tā sauc pie ieejām vārtos, vērsdamās pret tautu; tās balss atskan visā pilsētā: “Cik ilgi jūs, nejēgas, mīlēsit vieglprātību, cik ilgi zobgaļiem patiks visu apsmiet un ģeķi ienīdēs atzīšanu? Veltījiet labāk savu uzmanību manai pārmācībai! Redzi, es gribu jums izpaust sava gara centienus un darīt zināmus savus vārdus. Kad es nu saucu un jūs kavējaties uzklausīt mani, kad es izstiepju tagad savu roku un neviens neliekas par to ne zinis, un kad jūs nicināt manus padomus un nebēdājat par manu pārmācību, tad es smiešos par jums, kad jums nelabi klāsies, un zobošos par jums, ja jums pienāks tas, no kā jūs bīstaties, un, kad pār jums nāks kā vētra tas, ko jūs baidāties, un jūsu nelaime jums ies pāri kā negaiss un kad jūs vispār pārņems likstas un bēdas, tad viņi mani sauks, bet es neatbildēšu, viņi cītīgi meklēs mani un neatradīs.
  Tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust bijību Tā Kunga priekšā, ka viņi negribēja manu padomu un nonicināja manu pārmācību; tad lai nu viņi bauda no sava ceļa augļiem un lai atēdas paši sava padoma…

  – – –

  vai ne tāpēc mēs nošķiramies(tiekam atšķirti) no tādiem, kas saucās (grib saukties) baznīca, taču tālāk par gribēšanu un tukšiem lozungiem ar nekad nav tikuši

 6. vai ne tāpēc mēs nošķiramies(tiekam atšķirti) no tādiem, kas saucās (grib saukties) baznīca, taču tālāk par gribēšanu un tukšiem lozungiem ar nekad nav tikuši.
  Gluži manas domas.

Atbildēt