306. Kā Svētā kristība dāvina mums mūžīgo svētlaimību?


Vecāki

Kā jāsaprot ceturtajā bauslī lietoto vārdu “vecāki”?

vecāki


Ar vecākiem tiek saprasti visi priekšstāvji, kuriem Dievs ir piešķīris noteikšanu pār tiem, kuri lai tiem ir jāpārvalda un jāaizsargā:

 1. mūsu miesīgie vecāki, kā arī vecvecāki, audžu vecāki, kopēji un aizbildņi

  Un, re, Kungs nostājies augšā un saka: “Es esmu Kungs, tava tēva Ābrahāma Dievs un Īzaka Dievs! To zemi, kur tu guli, es došu tev un taviem pēcnācējiem!” [1.Moz.28:13]

  Un, viņu ieraudzījuši, vecāki pārbijās, un māte viņam sacīja: “Bērns, kādēļ tu mums tā darīji? Redzi, tavs tēvs un es ar sirdssāpēm tevi meklējām.” [Lk.2:48]

  Ieraudzījis savu māti un mācekli, ko viņš mīlēja, tai līdzās stāvam, Jēzus savai mātei sacīja: “Sieviete, redzi, tavs dēls!” Pēc tam viņš sacīja māceklim: “Redzi, tava māte!” Kopš tā brīža māceklis ņēma viņu pie sevis. [Jņ.19:26-27]

  Skaties, mans tēvs, paraugies uz sava tērpa stūri manā rokā! Es gan nogriezu tavam tērpam stūri, bet tevi es nenokāvu. Zini un redzi – manī nav nedz ļauna, nedz pārkāpuma, un es neesmu pret tevi grēkojis! Tu uzglūni manai dzīvībai, lai to laupītu! [1.Sam.24:12]

 2. mazgadīgo aizbildņi un audzinātāji

  Viņš bija uzaudzinājis sava tēvabrāļa meitu Hadasu, kā Esteri sauca, tai nebija ne tēva, ne mātes. Meitene bija skaista auguma un glīta no skata, un, kad viņas tēvs un māte nomira, Mordohajs viņu pieņēma sev par meitu. [Est.2:7]

  Estere neko nebija stāstījusi ne par savu izcelsmi, ne savu tautu, jo tā viņai bija pavēlējis Mordohajs, bet Mordohaja teiktajam Estere klausīja tāpat kā agrāk, pie viņa augdama. [Est.2:20]

 3. Baznīcas kalpotāji un mācītāji

  Elīša saslima ar slimību, no kuras viņš vēlāk nomira. Bet Israēla ķēniņš Jehoāšs nāca pie viņa, raudāja un sacīja: “Mans tēvs, mans tēvs, Israēla kararati un jātnieki!” [2.Ķēn.13:14]

  Ja arī jums būtu tūkstošiem audzinātāju Kristū, taču tēvu jums nav daudz, es jūs caur evaņģēliju esmu dzemdinājis Kristū Jēzū. [1.Kor.4:15]

  Mani bērni, kuru dēļ es atkal ciešu dzemdību sāpes, lai Kristus beidzot izveidojas jūsos. [Gal.4:19]

  Bērniņi, ir pēdējā stunda, un jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists; jau tagad ir cēlušies daudzi antikristi – no tā mēs zinām, ka ir pēdējā stunda. [1.Jņ.2:18]

 4. skolotāji visa veida un līmeņa skolās

  Elīša to redzēja un kliedza: “Mans tēvs, mans tēvs! Israēla rati un braucēji!” Un viņš to vairs neredzēja. Tad viņš sagrāba drānas un pārplēsa tās uz pusēm. [2.Ķēn.2.12]

 5. pasaulīgie priekšnieki un ierēdņi

  Tad cēlās Jūdas un Benjāmina tēvu namu galvenie, priesteri un levīti, ikviens, kura garu Kungs mudināja iet un celt namu Kungam Jeruzālemē. [Ez.1:5]

 6. darba devēji

  Bet viņa kalpi nāca pie tā un runāja: “Ak, mūsu tēvs, ja pravietis būtu licis tev darīt kādu grūtu lietu, vai tu to nedarītu? Tad klausi jo vairāk, kad viņš tev saka:mazgājies, un tu kļūsi šķīsts!” [2.Ķēn.5:13]

 7. visi vecie ļaudis

  “Vīri, brāļi un tēvi, tagad uzklausiet, ko sacīšu sevis aizstāvībai.” [Ap.d.22:1]

  Vecāku vīru nerāj, bet pārliecini kā tēvu, jaunākos – kā brāļus, vecākas sievietes pamāci kā mātes, jaunākas kā māsas – visā šķīstībā. [1.Tim.5:1-2]

  Sveiciniet Rūfu, kas izredzēts Kungā, un viņa māti – kas ir māte arī man. [Rom.16:13]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Vecāki”

 1. luterānis:


  Bauslī Dievs gan saka pavisam konkrēti – tēvs un māte.

  Var šeit pievienot vēl tos, kas bērnus adoptējuši,
  jo adoptējot tie paliek par īstajiem vecākiem.

  Pārējais ir luterismā populāra t.s.eisegēze…

 2. talyc:


  tam kas sevi sauc par luterāni, gan vajadzētu saprast, ka “mūsu dienišķā maize” ir ne tik vien pēc viena konkrēta parauga ceptas neraudzētās maizes plācenyc, bet arīdzan desas luņķyc, ko piekost klāt, tā pat arīdzan laicīgais darbiņš, kur nopelna naudiņu maizītei. Tā pat labi darba kolēģi, valdība un kaimiņi un paša saime; Arīdzan apavi, apģērbs, auto un dators nav domāti plēšanai ar zobiem, bet tomēr ierindojami vienā un taij pat kategorijā – iztika.

  kas to nespēj (negrib) tā saskatīt, tas saucams par aklu, kaut ar pat tam abas acis būtum vietāLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.