Ieskaties

2 komentāri par “Un uz dzīvošanu nākamajā pasaulē

 1. Aleksandrs Bite izsakās ļoti saprotami, paldies viņam par to! Bet, kā parasti, pārliecinos, ka luterāņu teoloģijas ietvaros man nav iespēju iemantot ne kripatiņu cerības. Viss sabrūk pie neatceļamās prasības pēc glābjošas ticības, kas radītu patiesu grēknožēlu, vēlēšanos atgriezties, Kristus upura pieņemšanu, augšāmcelšanos un atjaunotni. Tāpat kā agrāk visiem centieniem kļūt labākam pāri stāvēja bauslības lāsts un apziņa, ka nav manos spēkos šo bauslību izpildīt, tā tagad tos aizšķērso ticības lāsts, jo arī ticības iemantošana nav atkarīga no manis, tā ir Dieva dāvana. Es varu kaut desmitreiz dienā pārlasīt evaņģēlijus un asarām acīs sev apgalvot, ka es taču ticu gan Jēzus dzīvei, sludināšanai un nāvei, gan Viņa augšāmcelšanās notikumam, gan tam, ka Viņš uzņēmies uz Sevi arī manus grēkus un man tie piedoti, gan to, ka tagad man sāksies jauna dzīve. Tas viss ir pašapmāns – sirdsapziņa turpina nežēlīgi atgādināt: “Tevī nav šādas ticības, tava nerimtīgā vēlēšanās grēkot un atkal no jauna izdarītie grēki par to skaidri liecina. Tu vēl arvien vēlies zaimot un nolādēt, spīdzināt, slepkavot un izvarot, pārkāpt visus baušļus kopā un katru atsevišķi, tevi attur tikai bailes no laicīgā soda. Tava sirds vēl arvien ilgojas nonākt ellē, un tev tiks darīts pēc tavas sirds ticības. Tu baidies no nāves un elles, bet ienīsti Dievu par Viņa mīlestību un žēlastību, tāpat kā ienīsti jebkuru, kas vēlas tev darīt labu. Tāpat kā bērnībā, bailēs no soda drebēdams, tu veici slepenas ļaunprātības, lai atriebtos saviem vecākiem par viņu mīlestību, tāpat vēlies darīt arī tagad.” Un pakļautības apburtais loks grēkam, bailēm, nāvei un šīs pasaules gūstam turpinās. Kur rast izeju, kā izlūgties Dievam glābjošo ticību? Kā jūs, kas sakāties ticam, nonācāt ne vien līdz ticībai, bet arī līdz ticībai, ka jūs ticat un ka tas nav tikai pašapmāns?

 2. Ticība nāk (rodas) no kristīgas sludināšanas.
  Kur evaņģēlijs tiek skaidri pasludināts,
  tur grēciniekam ir vieglāki nākt pie pestījošās ticības.
  – – –
  kur tiek solīts, ka nu, tik, nu tik tev tūlīt sāksies jauna dzīve …tev tikai jāizdara x+z=y …(piem. tev tikai jātic)…
  …tas vairs nav luterisms, bet kalvinisms (mēs tā nemācam, bet kas tā māca – mēs noraidām)
  – – –
  atstāj tak reiz tos maldu sludinātājus un nāci, nāc pie tiem, kas tevi pamācīs uz mūžīgo dzīvošanu!

Atbildēt