73. Kad notiek grēks pret piekto bausli?


Tu esi vainīgs!

“Tava mute, bet ne es, tevi nosoda, un tavas lūpas tevi apsūdz, tās liecina pret tevi.” (Īj.15:6)

Tu esi vainīgs

Tad es (Jes.6:5) izsaucos: “Bēdas man, jo es esmu nāvei lemts! Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas.”

Kurš no šiem diviem būtu melojis? Vai Jesaja, kurš saka (Jes.6:5): “…tagad nu es redzēju ar savām acīm Ķēniņu, To Kungu Cebaotu!” Vai Timotejs, sakot, ka Dievu (1.Tim.6:16), kam vienīgam ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaismā, neviens cilvēks nav redzējis, nedz arī var redzēt.

Vai nebija jābūt otrādi, ka Jesaja no sava Vecās Derības laika varētu būt sacījis, ka cilvēkam tas neiespējams Dievu redzēt un palikt dzīvam, bet Timotejs, kas bija Jēzus laika biedrs varētu sacīt, ka viņš Dievu ne vien redzējis, bet pat ar rokām apčamdījis?

Jūs, stūrgalvji, ar nešķīstām sirdīm un nedzirdīgām ausīm, jūs vienmēr pretojaties Svētajam Garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs (Ap.d.7:51). Kā Jūs negribat saprast, ka ne pēc miesas Kristu mēs pazīstam, bet Garā Kristus mūs, pats savus aicinātos, ir atpazinis, aicinājis, pulcinājis un uztur vienā patiesā ticībā!

Gudrais vīrs Salamans iekš Rakstiem (Sal.pam.20:11) saka: “Jau pēc bērna darbošanās var nomanīt, vai viņš grib būt rimts un godīgs.”

Tiešām, kas viņš gudrāks par citiem?

Tie bija nepaklausīgi un apkaitināja Viņa Svēto Garu, tādēļ Viņš kļuva tiem par ienaidnieku un karoja pret viņiem. (Jes.63:10)

Saki vai tu maz gribi ticēt kādam, kas nepavisam nesaka tev to, ko tev kārotos par sevi dzirdēt – pat ja tā ir patiesība? ”Kas ir patiesība?”, reiz Kristum jautāja Pilāts, un no Jēzus viņš gaidīja paskaidrojumus (Mk.15:4): “Vai Tu nekā neatbildi? Redzi, cik smagi tie Tevi apsūdz!”

Ko lai te vairāk lai saka? Taisnais ļaujas pielīdzināties ļaundariem, lai ļaundari varētu būt taisni.

Viņam lai ir gods un mūžīga vara! Āmen!

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.